2024.07.14, Vasárnap
Infrastruktúra-, szolgáltatás- és közösségfejlesztés - jelentős fejlesztések kezdődnek Dombóváron
dombovar.hu

Infrastruktúra-, szolgáltatás- és közösségfejlesztés - jelentős fejlesztések kezdődnek Dombóváron

dombovar.hu

2019.01.18. 14:30

Az Európai Uniótól 200 millió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert el a város önkormányzata és a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. a Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációjára. A projekt megvalósulását helyi intézményekből és civil szervezetekből álló támogató csoport is segíti.

Az említett településrészen élő hátrányos helyzetűek életkörülményeinek javítását és szociális készségeik erősítését tűzték ki célul a pályázat benyújtói.
- Az Európai Uniótól elnyert 200 millió forintos vissza nem téritendő támogatásának köszönhetően tíz szociális bérlakást modernizálunk - mondta Szente Ferenc projektmenedzser a támogató csoport január 11-én a Városháza Ujváry termében tartott alakuló ülésén. - Szolgáltatás- és közösségfejlesztésre is felhasználjuk a kapott pénzt, ennek keretében szociális irodát, közösségi házat és teret, valamint szociális blokkot is kialakítunk a Jam-csarnok területén. A beruházás részeként több infrastrukturális fejlesztés is megvalósul. Korszerűsítjük a járdákat a Rét és az Erdősor utcában. Új aszfaltos burkolatot kap a Szigetsor utca és a felsorolt utcáknak a csapadékvíz-elvezetését is megoldjuk. Ugyancsak felújítjuk a Kórház utcának a Gyár utcától a Konda-patak hídjáig tartó gyalogútszakaszát. Az érintett városrészben a közbiztonság javítása érdekében térfigyelő kamerarendszert is ki fognak alaktani.
- A projekt megvalósulását olyan helyi intézményekből és civil szervezetekből álló támogató csoport is segíti, melyek tevékenységük során már kapcsolatba kerültek a Szigetsor-Vasút szegregátumokban lakókkal - emelte ki Ilia Anita, a Dombó-Land Térségfejlesztő Kft. ügyvezetője. - Az említett területeken élők jó része hátrányos helyzetű és emiatt támogatásra szorul. Az a célunk, hogy őket integráljuk a város lakosságának többi részéhez. Terveink elkészültek, lassan indítjuk a közbeszerzési eljárásokat és szeretnénk, ha a tavasz vége felé a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 „a dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabiltitációja” című projekt megvalósítása is elindulna.

AktuálisTolna megyefejlesztésDombóvár