2024.04.24, Szerda

Tolna megye felkészült a télre

2015.12.10. 09:41

Hirdetés

Közös sajtótájékoztatót tartott dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja és dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató a megyei védelmi bizottság működéséről és a téli felkészülés helyzetéről.

Dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja fontosnak tartja, hogy a megye lakossága tisztában legyen a védelmi igazgatás működésével, a bizottság által végzett munkával, annak érdekében, hogy tudják, adott helyzetben mik a helyes magatartási formák. A megyei védelmi bizottság (a továbbiakban MVB) elnöke a kormánymegbízott, akinek két helyettese van, a honvédelmi és a katasztrófavédelmi. A katasztrófavédelmi elnökhelyettes a mindenkori megyei katasztrófavédelmi igazgató. A bizottságnak természetesen más tagjai is vannak, többek között a megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú város polgármestere, illetve a különböző veszélyhelyzetek megelőzésében, a károk felszámolásában, valamint a helyreállításban részt vevő szervezetek vezetői. A megyei védelmi bizottság mellett a járásokban helyi védelmi bizottságok is működnek. A MVB alapesetben évente kétszer ülésezik, ahol a technikai információk mellett olyan feladatokra készülnek fel, ami a lakosság biztonságát szavatolja normál időszakban is. Ilyen rendkívüli helyzet lehet egy árvíz, vagy a most aktuális téli felkészülés, melynek helyzetéről dr. Balázs Gábor tű. ezredes beszélt.

A rendkívüli téli időjárási viszonyokra való felkészülés katasztrófavédelmi feladatait jogi normák és belső szabályzók írják elő, azonban a rendkívüli helyzetek felszámolásában a katasztrófavédelem meglévő humánerőforrás és eszközrendszere mellett részt vesznek az együttműködő rendvédelmi szervek, különböző hatóságok, önkormányzatok, önkéntes mentő- és karitatív szervek és nem utolsó sorban az állampolgárok is. Az elmúlt időszak alatt minden egyes téli időjárással kapcsolatos művelet végrehajtása tartalmazott olyan elemeket, melyek megoldásának tapasztalatait az előttünk álló időszak felkészülési feladataiba beépítettünk. 
A téli időjárásra történő felkészülésünk nem öncélú, a szükséges készültségi szint elérését annak érdekében hajtja végre minden évben a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - valamint minden érintett szerv és szervezet –, hogy a bekövetkező rendkívüli téli időjárási eseményekre való reagálási képességét fokozza, a rendkívüli események kialakulását lehetőség szerinti megelőzze, a bekövetkezett eseményeket minél hatékonyabban elhárítsa, a lakosság és az anyagi javak, valamint a létfontosságú rendszerelemek és létesítmények biztonságát a lehető legmagasabb szinten garantálja a települések bel- és külterületén egyaránt.

A rendkívüli téli időjárási viszonyok, az esetlegesen kialakuló szélsőséges időjárási körülmények próbára teszik a védekezésben, felszámolásban részt vevő valamennyi szerv és szervezet képességeit. Egy rendkívüli időjárás beköszöntével a rendvédelmi szervek, és az egyéb más társszervek összehangolt munkáján, gyors beavatkozásán és reagálásán múlik a siker. A korábban beazonosított és kidolgozott, a megyét érintő téli rendkívüli időjárással összefüggő kockázati helyszíneken az utak járhatatlansága, vagy a műszaki mentések bekövetkezésének valószínűsége magasabb. Ennek alapján mérte fel és dolgozta ki az igazgatóság a társszervekkel korábban a sikeres beavatkozáshoz szükséges erő- és eszközállományt. Rendkívüli helyzet esetén a megyében működő hat járási hivatalra, valamint a helyi védelmi bizottságokra is nagy feladat hárul, csakúgy, mint a katasztrófavédelmi-elnökhelyettesekre. Ilyenkor kiemelt figyelemmel kell lenni a lakosság biztonságára, a települések alapvető ellátásának szavatolására.

Ennek jegyében a saját személyi és technikai állományunk felkészítésén túl felmértük a rendszeres ellátást igénylő betegek, a szülés előtt álló kismamák számát, lakhelyét, illetve a kórházba szállításuk lehetőségét. Megterveztük a zsáktelepülések ellátását az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek településre történő eljuttatását. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján felmértük és pontosítottuk a szükségellátási, melegedési, elhelyezési lehetőségeket a településen rekedt, más településen dolgozók, diákok, úton rekedtek ideiglenes elhelyezése és ellátása érdekében.
Folyamatos kapcsolatot tartunk a társszervekkel, az együttműködő szervekkel és szervezetekkel, valamint az áram-, gáz-, víz- és távhő szolgáltatókkal a megelőzési, mentési tevékenység összehangolása, logisztikai támogatás biztosítása érdekében.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján felmért kockázati helyszínek esetében a közútkezelővel és a rendőrséggel együtt kezdeményezzük a jelentős forgalmi akadályok elkerülése céljából „kamionstop” elrendelését. Felmértük a kényszervárakoztatásra alkalmas helyeket, kamionparkolókat, ahol a karitatív szervezetek bevonásával megterveztük a szükségellátást.
Nagyon fontos, hogy a rendkívüli helyzetek idején a lakosság is figyelemmel kísérje az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint az ÚTINFORM előrejelzéseit, és hogy betartsa a védekezésben érintett szervezetek helyes magatartási szabályokra vonatkozó utasításait, tanácsait.

A fentiek alapján elmondható, hogy a Tolna Megyei Védelmi Bizottság, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és helyi szervei felkészültek a rendkívüli téli időjárási helyzetek esetén rájuk háruló feladatok ellátására, így Tolna megye lakossága az idén is biztonságban érezheti magát. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az állampolgárok hathatós együttműködése a megelőzésben és védekezésben érintett szervezetekkel.
 

(Forrás: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)

Galéria

AktuálistélidőjárásTolna megyeKatasztrófavédelem