2023.09.29, Péntek
90 éves lett a dombóvári gimnázium épülete
dombovar.hu

90 éves lett a dombóvári gimnázium épülete

dombovar.hu

2019.10.02. 18:00

Az oktatási intézmény ebből az alkalomból szeptember 28-án nagyszabású rendezvényt tartott.

Hirdetés

Délelőtt összesen 12 „öregdiák” ismeretterjesztő előadáson számolt be arról a tudományterületről, amit a középiskolában megszerzett alapos tudás elmélyítése után egyetemi, vagy főiskola tanulmányait sikeresen befejezve élete hivatásául választott.
A jubileumi ünnepségen a Dombóvári Közösségi Központot zsúfolásig megtöltötték azok, akik egykor herceg Esterházy Miklós és Gőgös Ignác, most pedig Illyés Gyula nevét viselő gimnáziumban korábban tanultak, vagy jelenleg annak a diákjai. Elsőként a mostani fiatalok idézték fel az 1929/1930-as tanév kezdetét Vér Vencel akkori igazgató beszédével és azt, hogy miként készült el mindössze 12 hónap alatt Alpár Ignác vezetésével helyi mesteremberek kivitelezésében és dr. Klebelsberg Kunó hathatós segítségével a középiskola új épülete. A kultuszminiszter tárcája 700.000 pengőt biztosított a beruházáshoz, amit 300.000 pengővel egészített ki a község vezetése. A szereplők korabeli dalok eléneklésével is színesítették a műsorukat.
Az emlékek felidézése után dr. Szenyéri Zoltán lépett a mikrofonhoz, aki a diákként és pedagógusként szerzett saját élményeit osztotta meg a 90 esztendős ingatlannal kapcsolatban.
- Korábban szigorú beiskolázási körzetek voltak - kezdte mondandóját a jelenlegi direktor. - Én sásdi tanulóként Dombóvárra, vagy Komlóra jelentkezhettem gimnáziumba. Az előbbit választottam. Az oktatási intézmény akkori kiváló eredményei közismertek voltak. A magas színvonalról a család is tudott mesélni, ugyanis a szüleim is itt szereztek érettségi bizonyítványt. Utólag tudtam meg azt, hogy a városban nem mi voltunk az „elit alakulatnak” kinevezve, hiszen a kiemelt tagozatosok nem hozzánk kerültek. Szigorú osztályfőnökünk nagyon ritkán jött be hozzánk azzal a kellemes hírrel, hogy a tanulmányi verseny mezőnyének első felében végeztünk.
Az ünnepség zárásaként átadták a „gimnázium örökös tagja”-címeket, amiket első alkalommal tizennégyen érdemeltek ki. A díjazottak - Baka Kinga, Boda István, Bódogh Zoltán, Bosznai József, dr. Freller Miklós, Hajós Károlyné, dr. Szabó Imre, Szilágyi Ferencné, dr. Szőke Sándorné, Takács Istvánné, Tarrné Naszádos Katalin, Várnai Pálné, Varsányi Gyuláné és dr. Berta Bálint - meghatottan vették át az elismerésüket.
A megemlékezést követően a középiskola Bajcsy-Zsilinszky utcai épületének első emeleti folyosóján kialakított galériát adták át. Gyarmati Gyöngyi igazgatóhelyettes arról beszélt, hogy egy régi álmukat váltották valóra, ahol a tehetséges fiatalok legszebb képzőművészeti alkotásait - festményeit, rajzait, szobrait, kisplasztikáit és fényképeit - állítják ki időszakos tárlatok során. „Mint minden művészi alkotás, az élet is megköveteli, hogy elgondolkodjunk rajta!” áll az Albert Camustól származó idézet a falon.

AktuálisDombóvárTolna megyeöregdiák