2023.10.01, Vasárnap
„Tanulj, hogy boldogulj!” - tanulmányi ösztöndíj pályázatot írtak ki Szekszárdon
Illusztráció, unslpash.com

„Tanulj, hogy boldogulj!” - tanulmányi ösztöndíj pályázatot írtak ki Szekszárdon

szekszard.hu, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

2023.08.31. 16:23

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. támogatásával és a Tehetségekért Alapítvány közreműködésével „Tanulj, hogy boldogulj!” elnevezéssel pályázatot írt ki általános iskolák felső tagozatos tanulói számára tanulmányi ösztöndíj elnyerésére - olvasható a szekszard.hu honlapján.

Hirdetés

A pályázat célja:

A tanulmányi ösztöndíj olyan, alapfokú nevelési-oktatási intézmény felső tagozatán (5-8. évfolyamon) tanuló gyermekeket kíván támogatni, akiknek családja a tanuló tanulmányi előmenetelét, tehetségének kibontakoztatását, kiemelkedő teljesítmény elérését anyagi lehetőségei miatt nem vagy csak igen korlátozott mértékben tudja segíteni.

Várjuk azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, egyes tanulmányi és/vagy művészeti területen tehetséges gyermekeknek a jelentkezését, akik a tudás megszerzésében, a további fejlődésben motiváltak.

(A tanulmányi ösztöndíj célja nem a kiváló tanulók jutalmazása, hanem a rászoruló, tehetséges, de talán még nem kiemelkedően teljesítő diákok motiválása.)

Az ösztöndíj forrása:

Az ösztöndíjat a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. a Szekszárd, Széchenyi utca 40. szám alatt működő valutaváltó üzletének (Correct Change) nyereségéből biztosítja.

Az ösztöndíj mértéke és folyósításának módja:

Az elnyerhető ösztöndíj összege havi 15.000,- Ft, melyet a támogató egy tanéven keresztül, 2023. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig biztosít.

Az ösztöndíjat a nyertes pályázó negyedévente, három havi díjat (45.000,- Ft) egy összegben, utólag kapja meg a pályázatában megadott bankszámlaszámra történő utalással.

A nyertes pályázónak lehetősége van az egy éves ösztöndíjidőszak leteltét követően újból pályázatot benyújtani.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos elszámolás:

A tanulónak az odaítélt ösztöndíjjal kapcsolatban elszámolási kötelezettsége nincs.

Pályázók köre:

Pályázhat minden, Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő általános iskola 5-8. évfolyamos tanulója.

A pályázatot a tanulónak kell benyújtania a szülő, törvényes képviselő aláírásával.

Pályázati feltételek:

Támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja ahhoz.

A pályázat keretében a tanulónak egy „Tanulói önéletrajzot”, egy bemutatkozást kell benyújtania, amelyhez csatolni kell az alábbiakat:

1.      pályázati adatlap (a tanuló az iskolában kérheti vagy ide kattintva elérheti),

2.      az osztályfőnök tanulóról írt jellemzése,

3.      a nevelőtestület támogató nyilatkozata.

„Tanulói önéletrajz” mutassa be a tanuló

1.      életkörülményeit, családi hátterét,

2.      eddig elért iskolai eredményeit,

3.      hobbiját, érdeklődési körét,

4.      a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, valamint

5.      azt, hogy az elnyerni kívánt ösztöndíjat milyen célra tervezi felhasználni.

A pályázat benyújtásának helye:

A pályázatot az általános iskolában az osztályfőnöknek kell átadni. Ezt követően az iskola továbbítja a pályázatokat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának Humán Osztályához (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 20.

 A pályázat közzétételének helye:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának hivatalos honlapja (www.szekszard.hu)

A pályázati kiírást megkapja valamennyi szekszárdi általános iskola.

 A pályázat elbírálásával kapcsolatos információk:

A tanulmányi ösztöndíj pályázatokat A Tehetségekért Alapítvány kuratóriuma bírálja el Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint a Ciklámen Tourist Idegenforgalmi Zrt. tulajdonosai véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok elbírálására a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül kerül sor.

A pályázatok eredményéről az elbírálástól számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Szervezési Igazgatóságának Humán Osztálya értesítést küld a pályázók, valamint – nyertes pályázók esetében – az érintett általános iskola részére.

A tanulmányi ösztöndíj pályázattal kapcsolatosan információt dr. Horváth Annamária köznevelési referens nyújt a 74/504-174-es telefonszámon.

                                                                                      

Helyi hírekSzekszárdpályázatösztöndíj