2024.05.29, Szerda
Zöld utat kapott a szekszárdi jégpálya és a Generációk parkja

Zöld utat kapott a szekszárdi jégpálya és a Generációk parkja

szekszard.hu

2020.02.03. 13:45

A beszerzési eljárások megindításáról döntött a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB).

A Bizottság a Tolnatáj Zrt.-vel kötendő műsorszolgáltató szerződéshez való hozzájárulás kapcsán azt javasolja a közgyűlésnek, hogy az „Ez a minimum” megnevezésű határozatában előírt „a közgyűlés és a közgyűlés bizottságai ülésének nyilvánossága, közvetítése” tárgyában kiírandó beszerzési eljárás keretében 2 évre válassza ki a szolgáltató(ka)t. A beszerzés kiterjed Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának tevékenységére és napi működésére. A megyeszékhelyt érintő ügyekben közvetítések, tudósítások, szöveges tartalmak a kiegyensúlyozott tájékoztatás szabályainak betartásával jelenjenek meg. A közgyűléseket vágatlanul, eredeti időpontban kell közvetíteni, illetve minden bizottsági ülésről legalább egy összefoglaló készítése és fő műsoridőben történő megjelenítése is elvárás.

A Zöld Jég Egyesülettel történő ingatlanhasználati megállapodás kapcsán a tagok támogatták a jégpálya megépítését. A koncepció elfogadását javasolják a közgyűlésnek több kiegészítéssel. Az állagmegóvás és a karbantartás az egyesület feladata, továbbá átlag heti 21 órában, de minimum három különböző napon óvodások és alsó tagozatos szekszárdi gyerekek oktatására térítésmentesen kell biztosítani a pályát.

A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. konszolidációja lehetséges úgy, hogy az önkormányzat gazdasági társaságának jegyzett tőkéjét 100 ezer forinttal emelik, a tagi kölcsönből fennálló 3,9 millió forintot tőketartalékba helyezik. Az ügyvezető igazgatónak javaslatot kell tennie az idei évre vonatkozóan a nyilvánosság, a marketing és szóvivői feladatok ellátásához és a kapcsolódó pályázatokon való induláshoz szükséges erőforrások beszerzésére. 

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár informatikai eszközök karbantartása, valamint a bibliotéka szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzése beszerzési eljárásra összesen hat szekszárdi vállalkozás meghívását javasolta a Bizottság ugyanolyan feltételekkel. A cégeknek nem lehet adótartozása az önkormányzat felé.

A közvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása beszerzésre három céget hívnak meg, követelmény, hogy a vállalkozás rendelkezzen érvényes szelektív hulladékelszállítási szerződéssel.

A Generációk parkja projekt megvalósul. A beruházás létrejöttéhez hiányzó összeg pályázat keretében történő ráemeléséről még nem született döntés, addig a GVB javasolja a közgyűlésnek, hogy az ajánlati kötöttséget március 31-ig hosszabbítsa meg.

A Mikes utcai karbonsemleges épület vonatkozásában az a határozati javaslat született, hogy a teljes karbonsemlegeség kialakítása kizárólag a Zöld város projekt keretében esetleg nem elszámolható, de a karbon kibocsátását csökkentő zöld hasznosítási energia és energiahatékonysági megoldások a kiírásban megvalósíthatók. A Bizottság javasolta a tender kiírójával történő közvetlen egyeztetést. Felhívták a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a program keretében kialakítandó plusz parkolóhelyek és meglévő parkolók kiváltását egy újonnan épülő parkolóházban.

A Szekszárdi Közművelődési Kft. és a Szekszárdi Sportközpont Nkft. 2020. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás kapcsán arról született döntés, hogy az új költségvetés és sportkoncepció elfogadásáig a tavalyi forrás összegével és időbeliségével megegyezően havonta biztosítják a forrást. Az előterjesztést több határozati javaslattal is kiegészítették. A keretösszeg jelentős emelésének részletes indoklása; a racionalizálási és megtakarítási lehetőségek részletezése; a szakbizottság által elfogadott 2020.  évi terv és 2019. évi beszámoló; a 2020-as tervezett költségvetés döntéselőkészítő adatai a közgyűlési előterjesztés részét képezik majd.

Helyi hírekSzekszárdjégpályavárosfejlesztés