2023.06.03, Szombat

Segíti az iskolakezdést Paks önkormányzata

telepaks.net

2018.08.28. 18:00

Ahogy a korábbi években, úgy idén is több módon nyújt segítséget az önkormányzat a családoknak a beiskolázáshoz.

Hirdetés

Azok a paksi lakóhelyű és Pakson tanuló általános és középiskolások, akik legalább egy kilométerre laknak oktatási intézményüktől, illetve sport vagy művészeti tevékenység miatt utaznak helyi járattal, és az adott útvonalon van buszközlekedés, kedvezményes diákbérletet vehetnek igénybe. Ez a kedvezmény a Paksra helyközi járattal beutazó csámpai és gyapai gyerekeknek is szól. Amikor az első bérlet lejárt, egy hónapon belül be kell adni a Paksi Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál a kérelmet, azt követően pedig már egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vételárának nyolcvan százalékát. Fontos, hogy összegyűjthetik a bérleteket, de amikor az első lejár, mindenképpen adják be a kérelmet az érintettek, különben nem kapják meg a visszatérítést. Arra is figyelni kell, hogy az utolsó, júniusi bérlet lejártát követően egy hónapon belül érvényesítsék a kedvezményt az érintettek, tehát minden tanévet követően legkésőbb augusztus 5-ig.

Ahogy a kedvezményes diákbérlet, úgy az általános és középiskolás roma tanulók számára rendelkezésre álló felzárkóztatási ösztöndíj is évek óta létező támogatási forma Pakson. Ezzel azok a diákok élhetnek, akiknek nincsen igazolatlan hiányzásuk és legalább közepes a tanulmányi eredményük. Ha a gyermek előző tanév végi tanulmányi eredménye megfelel a feltételnek, és a szülő a kérelmet szeptember 15-ig benyújtja a Szociális Csoporthoz, akkor arra a hónapra már jár a megítélt ösztöndíj. Ennek összege a tanulmányi átlagtól függően 3 és 8 ezer forint között van havonta. Az ösztöndíjat februárban újra kérelmezni kell, akkor a félévi tanulmányi eredményt veszik figyelembe az elbírálásnál.

Helyi specialitás a rendszeres nevelési segély, amivel elsősorban az étkezési térítési díjhoz járul hozzá az önkormányzat. Ezt akkor kérheti a család, ha nem kapnak az általános iskola befejezéséig teljesen díjmentes étkezést biztosító, állami forrásból finanszírozott, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A támogatás mértéke a család jövedelmétől, valamint a térítési díj összegétől függ. A megítélt támogatást a köznevelési intézménynek utalja az önkormányzat, a családoknak az ezzel csökkentett díjat kell kifizetniük. A kérelmek benyújtása szeptemberben lesz aktuális, amihez a Szociális Csoportnál lehet nyomtatványt kérni.

Bár nem kifejezetten az iskoláztatáshoz kapcsolódó támogatási forma a rendkívüli települési támogatás, a tanévkezdés idején nagyobb számban érkezik ilyen igény a Polgármesteri Hivatalba. Azért nem kifejezetten a beiskolázáshoz kapcsolható, mert év közben bármikor, ám legfeljebb háromszor lehet beadni ilyen kérelmet. A támogatás egyszeri pénzbeli vagy természetbeni juttatás. A jogosultság, illetve a támogatás mértékének megállapításánál a jövedelmet és a család egyéb szociális helyzetét veszik figyelembe, valamint hogy óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatásban kezdi-e a gyermek a tanévet.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében azok a családok, amelyek augusztus 1-jén jogosultak voltak, gyermekenként 6000 forint értékű Erzsébet utalványt kapnak. A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, illetve fiatal felnőttek emelt összeget kapnak, ami 6500 forint. Az erről szóló értesítés már kipostázták, az utalványokat augusztus 27-én és 28-án lehet majd átvenni a Polgármesteri Hivatalban.

A kiskorú hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek minden szünidőre kérhetnek ingyenes ebédet a szülők, kivétel az óvodások és a bölcsődések, valamint azok a gyermekek, akikkel az anyuka otthon van. Ennek igényléséhez formanyomtatványt küld az önkormányzat az érintetteknek évente kétszer, illetve a megállapítással egyidejűleg. A nyomtatványt gyermekenként kitöltve kell a megadott határidőre visszaküldeni a Szociális Csoporthoz. A nyári gyermekétkeztetés 2018. augusztus 17-én zárult le.

AktuálisTolna megyetámogatásoktatásPaksiskolakezdés