2023.01.31, Kedd

Újabb területek kaptak kiemelt fejlesztési státuszt Pakson

telepaks.net

2018.01.20. 15:14

A soron kívüli ülés összehívására néhány határidős kérdés napirendre vétele miatt volt szükség – indokolta Szabó Péter. A város polgármestere példaként hozta fel azt, hogy három terület kiemelt fejlesztési státuszáról kellett dönteni, hogy felgyorsítsák a beruházásokat.

Hirdetés

Bagdy László tanácsnok javaslatára a paksi városházára kikerül a székely zászló, jelezvén a paksiak együttérzését a román területen élő magyarokkal az időközben már lemondott román miniszterelnök kijelentése kapcsán. Mihai Tudose azt mondta, „hogyha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak akik kitették azt”. A székely lobogó kihelyezéséről rendkívüli ülésén döntött a város képviselő-testülete.

Az atomerőmű építés kapcsán ideiglenes szállások építésére lesz szükség. Ezeket az átmeneti, mobil szállásokat a városon kívül, az építési területhez a lehető legközelebb célszerű létrehozni, vázolta Szabó Péter. A város határában, a Kölesdi úttól délre eső, jelenleg gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató valamint ipari, gazdasági besorolású területeket szánják erre a célra. A beruházások indítása érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánították ezt a területet.

A város tervezi az idősek otthonának kapacitásnövelését, ehhez az épület bővítésen túl szükség lesz parkolók, járdák kialakítására, ami a beépítési és zöldfelület arányok miatt a HÉSZ módosítását teszi szükségessé, így ez a terület is kiemelt fejlesztési státuszt kapott akárcsak annak a sportcsarnoknak a tervezett helyszíne, amelynek építtetője az Atomerőmű SE lesz. Az önkormányzat azt vállalta, hogy területet biztosít a háromezer férőhelyes sport- és rendezvénycsarnokhoz.

Néhány határidős, technikai döntés is született, így például módosították a gyógyászati központ alapító okiratát, felülvizsgálták a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat, pályázatot írtak ki a Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatói posztjára, mert a jelenlegi vezető mandátuma lejárt.

Rutindöntésnek ígérkezett az egészségügyi alapellátások körzethatáraira vonatkozó rendelet módosítása, ami jelen esetben a védőnő szolgálat kapcsán került terítékre mégpedig azért, mert aránytalanná vált az iskolai védőnői körzetekben ellátottak száma. Ennek oka az, hogy az ide tartozó biritó szakképző létszáma igen jelentősen, százzal megcsappant. Ennek okaira keresi a választ a humánpolitikai bizottság, ezért javaslatukra az önkormányzat megkeresi a Szekszárdi Szakképzési Centrumot, hogy az intézmény jövőjéről tájékoztatást kérjen. Bordács József, a bizottság tagja lapunknak azt mondta, az önkormányzat városfejlesztési programjában szerepel az iskola városközpontba költöztetése, sőt egy kollégium építése is, ezért fontos tudni mi a terv az intézménnyel rövid-, közép- és hosszútávon.

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával február elsejétől a polgármesteri titkárság osztállyá fejlődik. A klasszikus titkársági feladatokat az ugyanezt a nevet viselő csoport látja el, s ide tagozódik a turisztikai, városmarketing és kommunikációs csoport is – tájékoztatott Szabó Péter.

Ismét terítékre került a város tulajdonában lévő DC Dunakom Plusz Kft, amelyet formaváltással történő átalakítással kíván az önkormányzat alkalmasabbá tenni feladataira. Több az átalakítás miatt szükséges lépés mellett létrehozták a felügyelő bizottságot, amelynek elnöke Horváth Zoltán képviselő lesz, tagjai pedig Magyarné Nagy Edina és Girst Ádám képviselők.

Négyszáz millió forintot nyert pályázaton Paks város önkormányzata konzorciumi partnerei a Duna-part fejlesztésére, közösségi terek létrehozására, programok szervezésére. Kovács Sándor alpolgármester az erre vonatkozó napirend tárgyalásakor elmondta, hogy nyolcszáz millió forintra pályáztak, s az eredeti terv az volt, hogy a Táncsics és Anna utcák közötti szakasz teljes egészét fejlesztik, egyebek között kerékpárutat építenek, lehetővé teszik, hogy a paksiak közel kerüljenek a Dunához. Mivel az igényelt összegnek felét nyerte el a város, csökkenteni kell a fejlesztési program tartalmát, így az Erzsébet szállótól északra eső területre fókuszálnak. A tervezés most folyik. A képviselő-testület rendkívüli ülésén meghozta a döntést egy egyesület létrehozásáról, mert a pályázati feltételek ezt előírják. Később egy kétfős munkacsoportot is létre kell hozni, működtetésére az elnyert forrás 10 százaléka szolgál. A programban több civil szervezet és vállalkozás az önkormányzat partnere.

AktuálisfejlesztésberuházásPaks