2024.07.23, Kedd

Bonyhádon is összefogtak a foglalkoztatás fejlesztéséért

bonyhad.hu

2017.02.22. 15:25

Bonyhád Város Önkormányzata és a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya 2020 február végéig közös programot valósít meg Bonyhád Járási Foglalkoztatási Paktum címen. Filóné Ferencz Ibolya, Bonyhád polgármestere, valamint Fehér János, a Magyar Államkincstár Tolna Megyei igazgatója a programról szóló támogatási szerződést írt alá a napokban. A 250 milliós támogatásból létrejövő kezdeményezés több fontos célt is szolgál.

A paktum projekt megvalósításával a bonyhádi önkormányzat lehetőséget kapott arra, hogy helyi partnereivel közösen erősítsék gazdaságfejlesztési tevékenységüket, új szerepben jelenjenek meg, segítsék a helyi vállalkozások fejlődését. A partnerségek élén az önkormányzatok közreműködhetnek a vállalkozások működését leginkább veszélyeztető munkaerőhiány enyhítésében. Ennek köszönhetően álláskeresők támogatott foglalkoztatása is megvalósul a helyi vállalkozásoknál. A paktum koordinációs irodák létrehozása révén lehetőséget nyújt a megyei, valamint a helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés intézményének megerősítésére, kapacitások kiépítésére, amely segítheti a térségek forrás-felhasználási képességének növelését is (pl. vállalkozók számára GINOP-os beruházási pályázati források megszerzése).

– A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának szakmai szabályozása szerint támogatja a munkavállalókat a képzés, a munkavállalás területén, illetve önfoglalkoztatóvá válás esetén saját vállalkozás indításában nyújt segítséget – mondta Filóné Ferencz Ibolya. Bonyhád polgármestere kifejtette, a vállalkozásokat, intézményeket többek között bértámogatásban, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatásban, vagy a kapcsolódó utazási költség támogatásában részesíti és egyúttal ellátja a szükséges adminisztrációt.

– A Bonyhádi Gondozási Központot azért választottuk konzorciumi partnernek, mert ez az intézmény a járás valamennyi településén jelen van, a legközelebb áll a nehéz helyzetben lévő emberekhez, ismeri a szociális körülményeiket, problémáikat és megfelelő képzettséggel, gyakorlattal rendelkezik a feladat eredményes ellátásához. A projektben azokat az aktív korúakat vontuk be, akiket motiválni és támogatni kell a sikeres elhelyezkedésük érdekében. A Bonyhádi Gondozási Központ látja el a célcsoporttagok toborzását, munkaerő-piaci információkat, pályaorientációs tanácsadást nyújt számukra. A képzésbe, vagy a munkába állást követően motivációt elősegítő tréningeket, személyiségfejlesztést nyújt, mentorálás lát el, hogy megelőzze a lemorzsolódást, ugyanakkor a munkaadókat is felkészíti a projekt keretében bevont munkavállalók befogadására – világított rá a polgármester, hozzátéve: bízik benne, hogy együttműködésük a járás lakosainak, intézményeinek, vállalkozásainak közös sikert és előrejutást eredményez.

AktuálisBonyhádtámogatásegyüttműködésfoglalkoztatásTolna Megyei KormányhivatalBonyhád Járási Foglalkoztatási Paktum