2024.06.23, Vasárnap

2017-ben is elindul a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-piaci program

Tolna Megyei Kormányhivatal

2017.06.06. 11:42

A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem szerzés biztosítása és a fiatalkori inaktivitás megelőzése. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2017-ben is elindítja a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-piaci programot.


A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:
-    nappali tagozaton tanulnak,
-    a program kezdő időpontjában már betöltötték 16. életévüket, annak befejezésekor azonban még nem múltak el 25 évesek,
-    közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
-    foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.


A 2017. június 19-én induló programban a foglalkoztatást biztosító - és így támogatható - munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye lehet.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra (2017. július 1. - 2017. augusztus 31.), maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg adható, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.


A foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve támogatás iránti kérelmet kell benyújtania. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. Ezt követően a foglalkoztatási osztály a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.


A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére.


A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán érhető el.

Országos hírekTolna megyeönkormányzatTolna Megyei KormányhivatalNyári diákmunka