2023.05.28, Vasárnap

Testületi ülés Tolna városában: Megváltozik a bölcsődék támogatási rendszere

tolna.hu

2017.01.17. 10:59

Továbbra is támogatja az önkormányzat a családi bölcsődéket, de a korábbiaktól némileg eltérő konstrukcióban. Erről is döntöttek a képviselők a 2016-os év utolsó, december 15-i ülésén. A Testületi döntések közül számos pályázat és határozat is átnyúlik a 2017-es évre.

Hirdetés

A szívélyes légkörben lezajlott ülés elején Appelshoffer Ágnes polgármester megköszönte az egész éves munkát a képviselőknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak és az önkormányzati intézményének vezetőinek. A városvezető értékelése szerint a 2016-os év „amennyire lehetett, sikeres volt". A költségvetés az év elején kalkulált mintegy 120 millió forintos hiánya - mint fogalmazott - akár pluszba is fordulhat. Külön pozitívumként említette, hogy a testületi ülések nyugodt hangulatban zajlottak, mindenki együttműködő volt. Úgy vélte, ha a 2016-os alapokra támaszkodik a város, akkor az új év is örömökben gazdag lehet.
Herczig Lászlóné, a Wosinky Mór Oktatási Intézmény igazgatója köszönetet mondott a város vezetésének és a Tolnai Intézményfenntartó Központ vezetőinek az elmúlt évek együttműködéséért, támogatásáért. Reményét fejezte ki, hogy - bár januártól az iskolák működtetését is átveszi az állam az önkormányzatoktól - továbbra is megmarad a jó kapcsolat a város és az iskolák között.

A napirendi pontok tárgyalása során a testület döntött a rekultivált, egykori szeméttelep területének öt évre szóló bérbeadásáról. A területet egy fiatal, állattartással foglalkozó gazdálkodó fogja használni takarmánytermelés céljára, havi ezer forint bérleti díjért. A városnak eddig - utógondozási feladatként - évente legalább kétszer kaszáltatnia kellett a területet, ami évi 127 ezer forintba került. A bérleti szerződés megkötése után ez a költség már nem terheli a város költségvetését.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a Törpi Tanya Alapítvány, illetve a Csodavár Egyesület által működtetett tolnai családi bölcsődéket, de a korábbiaktól némileg eltérő konstrukcióban - döntöttek a képviselők. Eddig az önkormányzat a két civil szervezetnek juttatta el a támogatást, amelynek mértéke az engedélyezett gyereklétszám erejéig napi ezer forint, de legalább havonta 10 ezer forint volt. Az új finanszírozási forma alapján közvetlenül a szülők kapnak önkormányzati támogatást, napi ezer forintot, a gyermek hiányzása esetén napi 500 forintot, az engedélyezett gyermeklétszám erejéig, utólagos elszámolással. Változás az is, hogy ezt a támogatást csak a tolnai családok kapják. Az új szerződések megkötésére, a részletek kidolgozására januárban kerül sor.

Új társulási megállapodás készült a Tolna és környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Társulásának, mivel több változás is történt az utóbbi időben a társulás tevékenységében és összetételében.

Öt százalékkal drágábban, havi bruttó 378 ezer forintért biztosítja a városról szóló televíziós anyagok elkészítését és bemutatását a Tolnatáj TV 2017-ben. Az erről szóló szerződéstervezetet is elfogadta a testület.

Ács Rezsőt, Szekszárd polgármesterét, választotta meg a Szekszárd és környéke hulladékgazdálkodási kistérség a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi megbízottként. Helyettesének pedig Appelshoffer Ágnest, Tolna polgármesterét. A tolnai képviselő-testület egyetértett a kistérségi döntéssel.

Továbbra is lesz helyben dietetikusi és fizioterápiás szolgáltatás a városban. A szakemberek a korábbi feltételekkel vállalták a feladat ellátását. Visontainé Balla Ágnes havi 70 ezer forintért végzi a dietetikusi teendőket. A fizioterápiás szolgáltatást Kovácsné Pásti Katalin látja el, havi bruttó 50 ezer forintért. A fenti tevékenységek az önkormányzat önként vállalt feladatai, azokra központi forrás nincs. Az önként vállalt egészségügyi ellátásért a betegek által fizetendő, rendeletben meghatározott térítési díjak a következők: vérvétel 200 forint, fizioterápiás kezelés 400 forint, gyógytorna: 450 forint, életmód tanácsadás 200 forint alkalmanként.

Módosították a központi háziorvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos szerződést az Emergency Service Kft.-vel. Mint azt megírtuk, a szolgáltatás ellátására közbeszerzési eljárást írtak ki, ami jelenleg is tart. Mivel előfordulhat, hogy az eljárás nem fejeződik be az eredeti szerződés lejártáig, ezért a régi szerződést úgy módosították, hogy annak időtartama a közbeszerzési eljárás lezárásáig, de legfeljebb 2017. március végéig szóljon.

Jóváhagyták a 2017. évi önkormányzati belső ellenőrzési tervet. Döntöttek arról is, hogy a továbbiakban is a szekszárdi Alisca Comp Kft. (dr. Kádár Andrásné) végezze az ellenőrzést, bruttó 762 ezer forint megbízási díjért, ami 2017-ben 3 ellenőrzést foglal magába.

2017-ben is a szekszárdi Kerényi Kft. jelenteti meg a Tolnai Hírlapot. Az ajánlattételre felkért három vállalkozás közül ez a cég adta a legkedvezőbb ajánlatot, havi bruttó 398.145 forintért.

Az önkormányzati szervezetek irodaszereinek beszerzésére is beérkeztek az ajánlatok. A legkedvezőbbet a szekszárdi Mega-Papír 2004 Kft. adta, évi 1.314.188 forint + áfa árért. A cég 2018. év végéig láthatja el a feladatot.

Elfogadták a Tolnai-holtággal kapcsolatban tett intézkedésekről szóló beszámolót. Mint azt megírtuk, a képviselő-testület 2016 márciusában intézkedési tervet fogadott el ezzel kapcsolatban. 
Az összefoglalóban szerepel, hogy elkészült a holtágakon található víziállások felmérése. A város a stégek beazonosítható tulajdonosaival felveszi a kapcsolatot (ez jelenleg zajlik), velük mederhasználati szerződést köt. Ezután a gazdátlan, rossz állapotú, balesetveszélyes víziállásokat elbontják.
Az intézkedési tervben a képviselő-testület kinyilvánította, hogy a Tolnai-holtágat természet közeli állapotban kívánja megőrizni, a Natura 2000-es területekkel kapcsolatos szabályozással összhangban. A vonatkozó jogszabályok továbbra sem teszik lehetővé az Északi-holtág mentén, a „Pipiliget" környéki területen építési engedélyek kiadását. 
A Tolnai-holtág más szereplőktől független, önálló vízpótlását a Dunából, a doromlási szivattyútelep felújítása után lehetne megoldani. A szivattyútelep állapotának felmérése megkezdődött, a következő lépés a felújításra vonatkozó műszaki terv és költségvetés elkészíttetése lehet, 2017 tavaszán.
Megkezdődött az egyeztetés a holtág vízszintszabályozási tartományának esetleges változtatásáról is az érintett hatóságokkal. Ennek fő célja az lenne, hogy az aszályos, meleg időszakokban minél magasabb vízszintet lehessen tartani a holtágakban.
Ugyancsak a víztér növelését szolgálná a mederben levő iszapréteg csökkentése, biotechnológiai módszerrel. Jelenleg a referenciamunkák felmérése folyik, a tervek szerint jövőre kisebb mintaterületekre szorítkozó próbakezelésekre kerülhet sor, amelynek eredménye alapján dönteni lehet az esetleges átfogó beavatkozásról.

A közvilágítási hálózat bővítéséről is döntöttek. A Fáy téren, a Kossuth utca 1. szám alatti társasház mögötti területen jelenleg nincs közvilágítási lámpatest, amely állapot köz- és közlekedés biztonsági, illetve vagyonvédelmi veszélyeket jelent. A megfelelő közvilágítás biztosítása ezen a helyen bruttó 451 ezer forintba kerül. A testület a szekszárdi Köz-Meg-Vill Kft.-vel köt szerződést a munka elvégzésére.

Az önkormányzatok gazdálkodásához, adózásához számítógépes támogatást nyújtó ASP rendszer bevezetéséhez pályázati támogatást igényel a város - döntöttek a képviselők. Az önkormányzat, mint 10 ezer lakos feletti település, 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást kér.

Csatlakozik a város a Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktumhoz. A program célja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat vezetésével egész Tolna megyére kiterjedő, valamennyi gazdasági ágazatot felölelő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség jöjjön létre, és a kialakított stratégia mentén, képzési és foglalkoztatási programok valósuljanak meg.

Egy újabb kérelem érkezett szennyvízcsatorna közműfejlesztés hozzájárulási díjának megállapításáról Tolnáról, a Bocskai utcából. A hozzájárulás összegét a testület 120 ezer forintban állapította meg, tekintve, hogy a gerincvezetékre történő csatlakozás kiépített volt.

Az önkormányzat által benyújtott pályázatok megvalósításához kapcsolódó polgármesteri felhatalmazásról is határozott a testület. Erre azért volt szükség, hogy ne kelljen az ünnepek tájékán összehívni a képviselő-testület, ha esetleg valamelyik sikeres pályázat támogatási szerződését - rövid határidő mellett - alá kellene írni.

Helyi hírekTolna megye2016testületi ülés2017tolna várostestületi döntések