2024.06.21, Péntek
A paksi kirendeltséget ellenőrzi az igazgatóság
tolna.katasztrofavedelem.hu - Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A paksi kirendeltséget ellenőrzi az igazgatóság

tolna.katasztrofavedelem.hu

2019.10.12. 20:00

Október 11-én vette kezdetét a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó ellenőrzése, mely során a kirendeltség 2016. október 1. és 2019. szeptember 30. között eltelt időszakra vonatkozó szakmai munkáját és gazdálkodását vizsgálja az igazgatóság.

Az ellenőrzést dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, megyei igazgató nyitotta meg, aki elmondta, hogy az átfogó ellenőrzés során az elöljáró szerv szakterületi vezetői kiemelt figyelmet fordítanak a vezetés-irányítási rendszer vizsgálatára, ezen túlmenően kitérnek a hivatali tevékenység, az ügyviteli teendők ellenőrzésére, valamint a vezetői fórumrendszer folyamatos alkalmazására. A vizsgálat külön tárgyát képezi a humán, illetve gazdálkodási tevékenység, az oktatás és továbbképzések helyzete, megvalósulásának rendje is. Az átfogó ellenőrzés során kiemelt hangsúlyt fektetnek a polgári védelmi, tűzoltósági és iparbiztonsági szakterület, valamint a hatósági osztály tevékenységére, az elvégzett feladatokra. Az ezredes kiemelte, hogy az ellenőrzés együttműködő, segítő szándékú lesz, amelynek eredménye elősegíti a kirendeltség hatékony és jogszerű működését a pontos elvárások meghatározásával. 

A nyitó értekezleten Sarkadi Ferenc tű. ezredes kirendeltség-vezető beszámolójának szóbeli kiegészítéséből kiderült, hogy a vizsgált időszakban jelentős technikai fejlesztések mentek végbe a kirendeltség alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltó-parancsnokságon. A személyi állomány tekintetében a fluktuáció alacsony. A vizsgált időszakban kiemelt feladatként kezelték a szakmai tanfolyamokon továbbképzéseken való részvételt. Nagy hangsúlyt fektettek a tűzoltó gépjárművezetők gyakorlati képzésére. A tűzoltói beavatkozások száma évről évre nem mutat jelentősebb eltérést. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzése érdekében a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket szoros felügyelet alatt tartották. A polgári védelmi szakterület feladatrendszerét a vizsgált időszakban alapvetően a veszélyhelyzetek megelőzősére irányuló lakosságvédelmi ellenőrzések végrehajtása, az önkéntes mentőcsoportok megalakítása, gyakoroltatása, felszerelésekkel való ellátása és a polgári védelmi szervezete és a tanulóifjúság felkészítése határozták meg.

AktuálisPaksi Katasztrófavédelmi KirendeltségTolna megyeellenőrzés