2024.05.28, Kedd
A felgyülemlő víz komoly kárt okozhat a házakban Tolnán
tolna.hu

A felgyülemlő víz komoly kárt okozhat a házakban Tolnán

tolna.hu

2019.08.13. 21:52

Az utóbbi időben elharapózott az utcai esővíz elvezető árkok engedély nélküli feltöltése, ami miatt a csapadék kárt okoz az épületekben. Az önkormányzat intézkedéseket tervez ezen káros gyakorlat felszámolása érdekében.

A közelmúlt hirtelen jött, nagy mennyiségű csapadékot hozó esőzései egyértelműen megmutatták, hogy miért káros és veszélyes gyakorlat a lakosság részéről az utcai vízelvezető árkok önhatalmú betemetése, helyükön az engedély nélküli parkolók építése. Ezek a beavatkozások ugyanis akadályozzák, vagy akár lehetetlenné teszik a csapadékvíz elvezetését. Az emiatt az alacsonyabban fekvő épületeknél felgyülemlő víz pedig komoly kárt okozhat a házakban.

Az önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy bármilyen közterületi munkát csak a polgármesteri hivatallal előzetesen egyeztetve, a hivatal engedélyével lehet végezni. Ez vonatkozik a vízelvezető árkok betemetésére, az átereszek megszüntetésére, a házak előtti parkolók kialakítására is.

Az önkormányzat ezen káros gyakorlat megszüntetését szeretné elérni, természetesen a lakossággal partnerségben, az érintettekkel egyeztetve. Nem a bírságolás a cél, hanem, hogy a csapadékvíz nem megfelelő elvezetéséből adódó problémákat sikerüljön megelőzni. Amihez viszont a lakosság részéről is megfelelő hozzáállás szükséges.

Aktuálisesővízvízkárvízelvezető árokcsapadékvíz elvezetés pénzbírságTolna