2024.02.23, Péntek

Halászati őr és társadalmi halőr tanfolyam és vizsga indul Tolna megyében

TMKH Szekszárdi Járási Hivatala

2018.04.13. 16:00

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya Halászati őr / társadalmi halőr továbbképző tanfolyamot és vizsgát szervez.

Hirdetés

A tanfolyamon való részvétel feltétele a vizsgának!

Időpont: 2018. május 10.
Regisztráció: 9:00-10:00 óra
Tanfolyam: 10:00 - 11:00 óra
Vizsga: 11:00 óra

Helyszín: Szekszárd, Tormay Béla u. 18, Tormay Béla terem.
Jelentkezés módja: a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt letölthető adatlap kitöltésével és leadásával (postai út, személyes leadás, vagy e-papir szolgáltatáson keresztül)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Földművelésügyi Osztályra (7100 Szekszárd, Tormay B. u.18.) kell eljuttatni 2018. május 4-ig.

Fizetési határidő: 2018. május 4.
A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési laphoz csatolni szíveskedjenek.

A halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000,- Ft, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00302412-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.

Befizetés módja: átutalás/készpénz átutalási megbízás (csekk fenti címen átvehető)

A közlemény rovatban fel kell tüntetni:
- a vizsgára jelentkező neve, adószáma/adóazonosító jele
- a befizetés jogcíme: „halőri vizsgadíj”
- lakcím
- foglalkoztató halgazdálkodásra jogosult megnevezése

Kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsgára hozzák magukkal:
-    vizsgabizonyítványukat (halászati őr alapvizsga bizonyítvány és   rendészeti vizsgabizonyítvány halászati őr esetében)
-    esküokmányukat
-    szolgálati igazolványukat
-    szolgálat jelvényüket (halászati őr esetében)
-    személyazonosító igazolványukat
-    lakcímet igazoló hatósági igazolványukat (lakcímkártya)
-    érvényes megbízási vagy munkaszerződésüket


A halászati őri továbbképző vizsga a halászattal és horgászattal kapcsolatos ismeretekből, a halgazdálkodás és halvédelem, a halászati őrzés, a mezei őrszolgálattal, valamint a vagyonőrökkel kapcsolatos jogszabályok ismeretéből áll.

A NÉBIH által kidolgozott, részletes szakmai anyag (tananyag) itt elérhető.

A felkészülés során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő témakörök megismerésére:

- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 56.§, 56/A.§, és 57.§ (17. A halászati őrzés)
- a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 39.§-tól a 44.§-ig (11. A halászati őrzés alcímhez fejezet)
- a rendelet 8. (Őshonos és idegenhonos halfajok) és 9. (Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma) melléklete szerinti táblázat.

AktuálisTolna megyehalászati őrtársadalmi halőr