2024.07.25, Csütörtök

Turistavadász szoftverrel lendítenék fel Szekszárd idegenforgalmát

turizmusonline.hu

2017.03.14. 09:00

2017. május 1-től Szekszárdon új informatikai rendszert, a Turistavadászt vehetik használatba a város idegenforgalmában érintett szereplők.

A különféle számítástechnikai megoldások nyújtotta azonnali adat- és információtovábbítás, követhetőség, ellenőrizhetőség napjainkban az idegenforgalom vonatkozásában is új dimenziókat nyit. Szekszárd felismerte a Turistavadász szoftverben rejlő potenciált, mellyel a hatékonyabb önkormányzati működés mellett egyfajta szolgáltatói attitűderősítéssel a helyi szállásadók mindennapi munkáját is támogatja.

Hogy mit éreznek ebből a turisták? Egyrészről gyorsabb vendég-bejelentkeztetést, hiszen nem kell bajlódniuk a különféle bejelentőlapok kitöltésével, másrészről pedig rendszeres tájékoztatást a városban megrendezésre kerülő programokról, rendezvényekről.

A vendégek egyszerűbb bejelentkeztetése a szállásadók munkáját is könnyíti. A Turistavadász szoftver használatával nem duplikálódik a munka a különféle bejelentők és vendégkönyvek egymással párhuzamos kitöltésével. Az adminisztrációs terheket pedig tovább csökkenti, hogy az adóhatóságnak továbbítandó havi IFA-bevallások egy gombnyomásra elkészülnek, összegződnek.

A pontosan és határidőre beérkező adóbevallások az önkormányzat adóbevételeinek növekedése mellett a hivatali dolgozók munkáját is segítik. A rendszer használatával a hivatalnak lehetősége van bármelyik pillanatban megtekinteni az adott szállásadó vendégforgalmát, ezzel is javítva az ellenőrzés hatékonyságát, felszámolva a láthatatlan vendégéjszakákat, fehérítve a helyi gazdaságot.

Jól látható tehát, hogy a fejlesztés nyomán az idegenforgalomban érintett szereplők az önkormányzat segítségével jelentős fejlesztéshez jutnak. Munkájukat, a vendégek számának növekedését, a szezonalitás csökkentését nagyban segíti az a marketingfunkció is, mellyel a városi programok, attrakciók híre szélesebb körben jut el az érdeklődőkhöz. Ezáltal nagyobb eséllyel térnek vissza a városba azok a turisták is, akik korábban már egyszer ellátogattak a megyeszékhelyre.

A város tehát az idegenforgalmi adóbevételek növekedése, az adminisztráció csökkenése mellett azzal is számolhat, hogy szélesebb célcsoportot szólíthat meg, s az így odalátogató turisták nagyobb számban veszik igénybe a város szolgáltatásait, üzleteit, attrakcióit.

AktuálisturizmusSzekszárdidegenforgalomTuristavadászszoftver