2024.05.25, Szombat

Ülésezett az államigazgatási kollégium

2015.12.02. 15:09

Rendhagyó módon a salgótarjáni városházán, a Förster Kálmán teremben tartotta őszi ülését a Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium. A megjelentek négy napirendben hallgattak meg előadásokat, adósságrendezésről, mentőszervezetek éves értékeléséről, a megyei bűnügyi helyzetének alakulásáról és a részarány tulajdon megszüntetésének tapasztalatairól.

A kollégium résztvevőit Tóthné dr. Kerekes Andrea, Salgótarján Megyei Jogú Város jegyzője köszöntötte, majd dr. Szabó Sándor kormánymegbízott elnöklése mellett először dr. Borka Zoltán, az Igazságügyi Hivatal főosztályvezetője tartott előadást a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015.évi CV. törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokról, az új jogintézmény bevezetéséről.
Az előadás során szó volt a jogintézmény előzményeiről, az adósságrendezési eljárás lényegi elemeiről, a jogszabályi és szervezeti alapokról, a bevezetést megelőző felkészülési időszakról. Ezt követően az Igazságügyi Hivatal, mint központi szerv koordinációs tevékenységéről, valamint a területi szervek (kormányhivatalok) feladatairól hallhattak az értekezlet résztvevői. Borka Zoltán ismertette a családi vagyonfelügyelők tevékenységét, a új jogintézményt támogató informatikai rendszert, illetve honlapot. Végül a családi csődvédelem gyakorlati tapasztalatiról, az ehhez kapcsolódó várható jogszabály módosításokról kaptak a résztvevők tájékoztatást.
A kollégiumi ülés következő napirendi pontjában a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője tájékoztatást adott a Nógrád megyei hivatásos egységek és önkéntes mentőszervezetek 2015. évi beavatkozásainak értékeléséről és fejlesztési lehetőségeiről. Berecz György ezredes előadásában kiemelte, hogy jelentős mértékben javult Nógrád megye tűzvédelmi helyzete, amelyet a hivatásos egységek átgondolt elhelyezése, valamint az önkéntesség előtérbe helyezése egyaránt eredményezett. Kiemelte a megye helyzetét az önkéntesek aktivitására vonatkozóan, amely országosan is előkelő helyen van.
További feladatok ismertetése során hangsúlyozta a Bátonyterenyei Katasztrófavédelmi Őrs, a héhalmi és mihálygergei első kategóriás önállóan beavatkozó egyesületek  rendszerbe állítását és a települési önkéntes mentőszerveztek megalakítási és nemzeti minősítési folyamatának folytatását.
Dr. Kalmár Zsolt ezredes, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese bemutatta Nógrád megye ez évi bűnügyi helyzetét az ismertté vált bűncselekmények és azok felderítésének eredményessége szempontjából. Az előadás alapján egyértelműen kirajzolódott a résztvevők számára, hogy Nógrád megye bűnügyi helyzete stabil, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes és a rendőri szervek megnyugtatóan biztosítják a megye lakossága számára a közbiztonságot. A bűncselekmények felderítése országos viszonylatban is kiemelkedő eredményességű, amelyet a résztvevők és dr. Szabó Sándor kormánymegbízott úr is nagy megelégedéssel összegzett.  

A Kormány döntése értelmében a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése kiemelt politikai cél, amelynek végrehajtásában a járási hivatalok földhivatali osztályai mellett a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft., földmérő vállalkozások és jogi szolgáltatók vesznek részt – ezt már Fábián József, a kormányhivatal földhivatali főosztályának osztályvezetője mondta el.
A program végrehajtása országos szinten és Nógrád megyében is ez év elején kapott nagyobb lendületet. Az év első hónapjában a Pásztói-, míg június hónapban a Bátonyterenyei és a Salgótarjáni Járási Hivatal illetékességi területein indultak meg a munkálatok.
A projekt eredményeképpen a tulajdonos társak a saját tulajdoni hányadukat önálló ingatlanként kaphatják meg, melynek következtében a földrészletek használatáról, hasznosításáról önállóan dönthetnek. Mindezek következtében csökken a megműveletlen földterületek nagysága, és elhárulnak azok az akadályok, melyek – a közös tulajdonból, mint tulajdonlási formából adódóan – gátját képezik a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági tevékenységnek.
A Nógrád Megyei Államigazgatási Kollégium következő ülését 2016 tavaszán tartja.

(nmkh.hu)

 

Galéria

Helyi hírekÜlésezett az államigazgatási kollégium