2023.02.02, Csütörtök

Tolna Megye Védelméért emlékérmek átadása

2016.07.05. 08:19

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság a 3/2016. számú határozatában döntött a Tolna Megye Védelméért emlékérem adományozásának rendjéről.

Hirdetés

A Tolna Megyei Védelmi Bizottság a 3/2016. számú határozatában döntött a Tolna Megye Védelméért emlékérem adományozásának rendjéről. Az elismerésben a Tolna megye védelméért kiemelkedő tevékenységet folytató hivatásos, közalkalmazotti, kormánytisztviselői állományban lévők, illetve természetes személyek részesülhetnek, akik a védelmi felkészítési-, gyakorlati feladatok, valamint a védekezési feladatok megvalósításában hivatásuknál fogva vagy önkéntesként kimagaslóan helyt álltak. Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, mint a megyei védelmi bizottság elnöke döntött az elismerésben részesülők személyéről.

Dr. Soczó László rendőr dandártábornok megye rendőrfőkapitány javaslatára emlékérmet vehetett át Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. Ezredes úr parancsnoki munkájával nagyban hozzájárul a társhatóságokkal kapcsolatos közös munka kiemelkedő színvonalához. együttműködő készsége, valamennyi a védekezési feladatokban résztvevő társhatóság és civil szervezet irányában példaértékű. Áldozatos munkájával nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Tolna megye lakossága mindenkor biztonságban érezhesse magát.

Elismerésen részesült - Vörösné Strasser Teréz asszony, a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője, egyben a Szekszárdi Járási Helyi Védelmi Bizottság elnöke javaslatára - Huszárné Lukács Rozália Anna, Báta település polgármestere. Polgármester asszony kiemelkedően helytállt a 2013-és dunai árvízi helyzet kezelésében, példaértékű munkát végzett az előkészítési és védekezési folyamatok lebonyolításában, hiszen az önkormányzati védekezés keretében mintegy 3000 méter védelmi szakaszon vált szükségessé a meglévő védmű megerősítése, annak érdekében, hogy az elöntéssel veszélyeztetett településrészek és a tulajdonosok ingatlanai megóvásra kerüljenek. Polgármester asszony a lakosság élet- és vagyonbiztonságát elsődleges célnak tekintette. Tapasztalatával nagyon sokat segítette és jelenleg is segíti a helyi védelmi bizottság munkáját.

Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke javaslatára Szabó Jenő tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dombóvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője. Ezredes úr 24 éve teljesít szolgálatot Dombóváron, hivatástudata, a tűzoltóság iránti elkötelezettsége kiemelkedő. Parancsnoki tevékenysége alatt sikerült egy olyan közösséget kialakítania, mely magas színvonalon és hatékonyan látja el feladatait. A tűzesetek és műszaki mentéseken felül részt vett a vörösiszap-katasztrófa felszámolásában és több alkalommal közreműködött árvízi védekezésben is. Folyamatos tanulással és felkészüléssel, a társadalmi elvárásoknak mindig megfelelő eredményes munkát végez.

Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója javaslatára Sárossy Gábor tűzoltó alezredes a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője. Alezredes úr 1997. óta rendkívüli szorgalommal, magas szakmai szinten végzi munkáját. Magasfokú hivatástudata, megfelelő szerénységgel, a lakosság védelme érdekében tanusított, a polgári védelem iránti elkötelezettséggel párosul. Szakmai életútja töretlen, tevékenysége példaértékű. Az elmúlt években aktívan részt vett a Tolna megyét sújtó rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult veszélyhelyzetek felszámolásának irányításában. Közreműködött a nemzeti minősítéssel rendelkező megyei Gemenc Mentőcsoport létrehozásában.

Vanyur Tibor ezredes, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka javaslatára Tóth Csaba alezredes, aki, mint a katonai igazgatás területi szervének vezetője 2011. óta vesz részt a Tolna Megyei Védelmi Bizottság munkájában, mely során a katonai igazgatás szakterületét nagy szakmai tudással, lelkiismeretesen képviseli. A védelmi igazgatás rendszerének honvédelmi feladatai végrehajtásának biztosítása érdekében gondoskodik a helyi védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyetteseinek szakmai felkészültsége és védelmi igazgatási feladatainak végrehajtása feltételeinek megteremtéséről. Folyamatosan biztosítja a hatályos jogszabályok szerinti gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségek érvényesítését.

(TMKH Megyei Védelmi Titkárság)

Galéria