2024.05.29, Szerda

Templomszentelés Galgagután

2015.11.27. 10:31

Galgaguta – Örömteli esemény zajlott 2015. november 15-én, vasárnapa galgagutai evangélikus gyülekezetben. Templomszentelési hálaadó istentiszteletre gyűlt össze a falu népe, és sokan érkeztek a környező településekről is. A Reformációi emlékutak és zarándokutak című pályázat keretében teljesen megújult templomot D. Szebik Imre nyugalmazott püspök Szabó András nógrádi esperessel és Füke Szabolcs helyi lelkésszel közös szolgálatban szentelte újra.

Az igehirdetés a 27. zsoltár igéi alapján hangzott: „Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy az Úr házában lakhassam egész életemben; láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában”.

D. Szebik Imre püspök a gyülekezet és az épülettörténetének hősi pillanatait is felidézve bátorította az ünneplő közösséget a templom áldásos használatára, imádságra, hálaadásra, megbocsátásra, egymás mellett való kitartásra.

Az igehirdetés után és a liturgia másik két pontján megszólalt az erre az alkalomra is lelkesen készülő gyülekezeti énekkar Fükéné Menczer Kornélia vezetésével.

Az alkalmat záró díszközgyűlésen a lelkész köszöntését követően a falu fiatal polgármestere, Agócs Gábor is beszédet mondott, melyben összefogásra buzdította az egybegyűlteket, valamint a templom melletti tér helyreállításával kapcsolatos terveit is megosztotta hallgatóival. A köszöntések sorát Szabó András esperes zárta. Megemlékezett arról, hogy a vanyarci gyülekezet története szorosan összefonódott a galgagutaiéval, kezdetben onnan is ide jártak istentiszteletre a testvérek.„Vanyarcon korábban kel a nap” – hangzott a korabeli megjegyzés, mely arra is utalt, hogy hitvalló eleinknek néha bizony másfél órával is korábban el kellett indulniuk, ha templomba akartak menni.

Az alkalom után a gyülekezet asszonyai szeretetvendégségen látták vendégül az ünneplőket.

A felújítás költségeire pályázaton nyert forrást az egyházközség – az Alternatív Energia Centrum pályázatíró és tanácsadó cég, illetve egyházunk oldaláról Kocsis István pályázati referens közreműködésével –, a kivitelező aBentateam Kft. volt.

Az új padok elkészítéséhez szükséges összeget a gyülekezet tagjai adták össze. A templomban világító csillárokat Rácz Jenő református lelkész, múzeumi restaurátor újította fel.

Hála minden segítségért, támogatásért Istennek és az odaszánt szívű embereknek. Szolgálja tovább szép templomunk Urunk dicsőségét és mindannyiunk örömét!

forrás: www.evangelikus.hu

fotó: www.panoramio.com

Galéria