2024.07.25, Csütörtök

A szabadsággal kapcsolatos szabályok betartására irányuló célellenőrzés eredményei

2015.12.10. 11:48

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2015. évi ellenőrzési irányelveivel összhangban a szabadsággal kapcsolatos szabályok betartására irányuló munkaügyi célellenőrzést rendelt el. A Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya ennek megfelelően 2015 októberében és novemberében 36 munkáltatónál folytatott le munkaügyi ellenőrzést 82 fő munkavállalót bevonva a vizsgálatokba. 
A célellenőrzés keretében a vizsgálatok alá vont munkáltatók közel fele a kereskedelmi ágazatban, ötöde az építőipar, a többi pedig a vagyonvédelem, a vendéglátás, és a feldolgozóipar területén tevékenykedik.

30 munkáltatónál 63 fő munkavállaló esetében került sor szabálytalanság megállapításra, azaz az ellenőrzött munkavállalók 77%-ának foglalkoztatása volt szabálytalan.

Leggyakrabban a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések kerültek feltárásra, jellemzően a kereskedelmi ágazatban. A hiányos munkaidő-nyilvántartás oka sok esetben a figyelmetlenség, feledékenység. Gyakoriak voltak a munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok – főként a munkaidő-beosztásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése - is, leginkább szintén a kereskedelem területén. Feketefoglalkoztatással a legtöbb esetben az építőipar területén találkoztak a felügyelők, de minden ágazatot érintett ez a szabálytalanság. Jellemzően a munkáltatók nem tettek eleget a munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó bejelentési kötelezettségüknek, illetve néhány esetben a munkaszerződés írásba foglalása maradt el.  A célvizsgálat tárgyát képező, szabadságra vonatkozó szabályok megszegését 4, a kereskedelmi tevékenységet végző munkáltatónál foglalkoztatott egyén kapcsán állapította meg a hatóság – 3 fő esetében a szabadság kiadásának megszegése, 1 fő esetében a szabadság jogellenes megváltása került feltárásra. A felügyelők találtak még rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos szabálytalanságot és egyéb jogsértést is.

Az ellenőrzések eredményeképpen munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt 1 munkáltatóval szemben került munkaügyi bírság kiszabásra, munkaügyi bírságot helyettesítő figyelmeztetés határozatot várhatóan 7 munkáltató esetében hoz a hatóság munkaszerződés és bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt. Munkaszerződés nélküli foglalkoztatás miatt 2 munkáltatónál kerül munkaviszony fennállását megállapító határozat kiadásra. A feketefoglalkoztatás körén kívül eső jogsértések miatt 3 munkáltatót köteleznek a szabálytalanság megszüntetésére, 19 munkáltatónál munkaügyi szabálytalanságok kerültek megállapításra.

A célellenőrzés időtartama alatt egy esetben került sor társhatósági ellenőrzés lefolytatására egy vendéglátó egységet érintően. A társhatósági ellenőrzésen a munkaügyi ellenőrzési hatóság mellett a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a katasztrófavédelem munkatársai vettek részt. A társhatósági ellenőrzés során a részt vevő hatóságok kölcsönösen együttműködve, egymás munkáját segítve jártak el.

(TMKH Foglalkoztatási Főosztály)

fotó: unisher.hu

Galéria

Helyi hírekTolna megyeMunkavédelmi ellenőrzésMunkaügyi ellenőrzésszabadsággal kapcsolatos szabályok