2024.02.22, Csütörtök
Kihirdették a szekszárdi Bursa Hungarica pályázati eredményeket

Kihirdették a szekszárdi Bursa Hungarica pályázati eredményeket

szekszard.hu

2023.12.06. 17:14

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójának eredménye.

Hirdetés

Mint az a szekszard.hu tájékoztatásából kiderült, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága a 640/2023. (XI. 29.) számú határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat, és az alábbi döntést hozta:

 

Pályázat típusa

Támogatottak száma

Elutasítottak száma

Formai okból, bírálatból kizárva

Támogatás havi mértéke

A

55 fő

0 fő

1 fő

8.400, - Ft

illetve 11.400, -Ft

B

0 fő

3fő

0 fő

0 Ft

 

A város 6 M Ft-ot biztosított az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló pályázók támogatására. A Bizottság szociális, vagyoni helyzetük alapján – eltérő összegű - támogatásban részesítette mindazon hallgatókat, akik érvényes „A” típusú pályázatot nyújtottak be. „B” típusú pályázatot 3 fő nyújtott be.  A pályázók magas létszáma miatt a Bizottság a már felvételt nyert hallgatókat kívánta támogatni, ezért nem nyújt támogatást azon pályázónak, akinek a felvétele még bizonytalan a felsőoktatási intézménybe.

Bírálatból 1 fő került kizárásra, mivel papír alapon nem került benyújtásra a pályázata.

Az intézmény a hallgató számára az önkormányzati ösztöndíjrésszel megegyező mértékű, maximum 5.000, - Ft/hó támogatást biztosít, miután a jogosultságot megállapította.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetésekor indul, ezt követően az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kerül kifizetésre.

A Bursa Hungarica ösztöndíjat a felsőoktatási intézmény utalja közvetlenül a hallgató bankszámlájára.

Forrás:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága

Helyi hírek Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztöndíjpályázatSzekszárdösztöndíjpályázat