2024.04.22, Hétfő

Járda és parkoló épült a kommunális adóból

infotamasi.hu

2017.02.16. 09:48

A 2015 év végén bevezetett kommunális adóból befolyt összegből – melyet a Tamási önkormányzat egyéb forrásaiból megduplázott – több mint ezer méter járda és 110 m2 parkoló épült meg. A szociális alapon járó mentesség idén is megmarad, és a kommunális adó mértékén sem változtattak.

Hirdetés

Felújították a Zrínyi utcai járda egy részét, a Béri Balogh Ádám utca elejét, a Bartók Béla utcai járdát, az Építők útja egy részét, a Fő utca 2-28. közötti szakaszt, a Szabadság út 72. előtti részt, és a Szent István utca 27-33. közötti szakaszokat. Aszfaltot javítottak a Páva utcában, stabilizálták az Újvárhegyi utat, elkészült a Kossuth tér 5-6-7. előtti rész, valamint folyamatban van a szarkahegyi rácsos folyókák beépítése.

A 2016-os évre vonatkozóan a képviselő-testület mentességet biztosított azon építmények esetében, amelyek a csatornamű vízgazdálkodási társulati hozzájárulással érintettek voltak és a hozzájárulás fizetési kötelezettségüket teljesítették. Ez a mentesség az idei évtől megszűnik, tehát a kommunális adót a fent említetteknek is fizetniük kell 2017-ben. Olyan külterületi vagy zártkerti építmény esetében azonban, mely fizikailag nem köthető rá vezetékes ivóvízhálózatra, vagy ott a rákötés aránytalanul nagy terhet jelentene az ingatlantulajdonosnak, sor kerülhet mentesség megállapítására. A szociális alapon járó mentesség továbbra is megmarad, és az adó mértékén sem változtattak, vagyis 8000 forint/építmény/év a kommunális adó az idén.

Helyi hírekönkormányzatTamásifelújításjárdaépítésparkolókommunális adó