2023.05.28, Vasárnap

Újabb pályázati források segítik a Tolna megyei vállalkozásokat

TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

2018.11.27. 14:29

Az elmúlt időszakban lezárult munkaerő-piaci pályázatok eredményeiről, valamint a munkásszállások létesítésére és felújítására kiírt pályázat részleteiről tájékoztatta a sajtó képviselőit dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és dr. Gonda Ádám főosztályvezető a Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. november 26-i sajtótájékoztatóján.

Hirdetés

A Kormány gazdaság- és foglalkoztatáspolitikájának, és ezáltal a korábbi pályázati lehetőségeknek köszönhetően Tolna megyében az utóbbi 1 évben 450 fővel csökkent a regisztrált állákeresők száma, ami a 2018. október-novemberi adatok szerint 5800 fő - mondta a kormánymegbízott, majd hozzátette, hogy az elmúlt időszakben lezárult pályázatok sem csupán a kisvállalkozóknak nyújtanak segítséget, de egyben pozitív hatást is gyakorolnak a munkaerőpiaci mutatókra. Dr. Horváth Kálmán kiemelte, hogy a nyertes pályázóknak az anyagi támogatáson túl vállalniuk kell a jelenlegi munkavállalók megőrzését, valamint új munkahelyek teremtését is, mely feltételeket 3 évig fent kell tartani.

Ezt követően dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és dr. Gonda Ádám a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetője ismertette a pályázati eredményeket, valamint a munkásszállások létesítésére kiírt pályázat részleteit.


„LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE FEJLŐDNI” elnevezésű munkaerő-piaci program DECFA-2018-MKV

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. július 26-án pályázatot hirdetett a mikro- és kisvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházások támogatására. A pályázat célja a Tolna megyei mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása volt. A beruházás keretében a vállalkozások új gépek, eszközök, egyéb berendezések beszerzésére pályázhattak, amely megvalósításával legalább 1, maximum 5 fő álláskereső teljes munkaidőben történő foglalkoztatására nyerhetett el támogatást. 

A pályázóknak vállalniuk kellett, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartják és működtetik, illetve a támogatással felvett munkavállalókat legalább 2 éven keresztül folyamatosan foglalkoztatják.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 14. napja volt.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprészéből rendelkezésre álló keretösszegből 16 pályázat támogatása valósulhat meg. A nyertes munkáltatók közül egy a Bonyhádi, kilenc a Szekszárdi, kettő  a Dombóvári, kettő  a Paksi és egy a Tamási járásban valósítja meg a fejlesztést. A támogatott 16 vállalkozás közül 9 a szolgáltató, 4 az építőipar, 2 a termelő és 1 pedig a kereskedelmi ágazatban működik, közülük kettő kedvezményezett kistérségben valósítja meg az elképzeléseit.

A beruházás megvalósulását követően 40 fő regisztrált álláskereső elhelyezkedésére nyílik lehetőség a járási hivatalok közvetítésével, emellett a támogatással 82 fő munkahelymegőrzését is segítjük, mivel a pályázók vállalták, hogy a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő átlagos statisztikai létszámukat további két évig megőrzik.

A beruházások keretében többek között építőipari és villanyszerelési gép, informatikai eszközök, szerelő-, tesztelő-mérő asztal, hőcserélő gépek, lemezhajlító, raklaptároló állványrendszer, lapszabászgép, étterem üzemeltetéséhez szükséges eszközök és targoncák kerülnek majd beszerzésre. A nyertes munkáltatóknak legkésőbb 2018. november 30. napjáig kell a pályázatban vállalt beruházásokat megvalósítaniuk.


NFA-2018-KKV –Központi Munkahelyteremtő Támogatás

A 2018-es év második félévében a Pénzügyminisztérium 6 milliárd forint összegű nyílt pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehettek részt.

A központi program segítségével a kkv-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhettek be, a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatták. A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis) támogatásként volt nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer, amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió, amennyiben pedig a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást kapnak.

Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 400 ezer forint támogatást kapnak.

A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben. A munkáltatónak köteleznie kell magát, hogy a beruházási telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A pályáztok elbírálása kapcsán a vállalkozások gazdasági, pénzügyi és a térségben betöltött munkaerőpiaci helyzetét vizsgálta a foglalkoztatási szerv, amely alapján a Pénzügyminisztérium hozta meg a döntését.
Tolna megyében az NFA-2018-KKV munkahelyteremtő támogatásra összesen 11 pályázat érkezett. A beérkezett 11 pályázatból 8 lett sikeres.
A 8 nyertes pályázatból 2 kedvezményezett járásban vagy településen valósítja meg a beruházását.

A nyertes pályázatok összesen 153.100.000,-Ft támogatásban részesülnek. A nyertes munkáltatók közül 2 a Bonyhádi, 2 a Dombóvári, 2 a Paksi és 2 a Szekszárdi járásban valósítja meg a fejlesztést. Ennek eredményeként a vállalkozások 68 fő számára teremtenek munkahelyet, melyek közül 65 fő a regisztrált álláskeresők köréből fog kikerülni, amelyből 6 fő hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásban nevelő nők közül kerül majd ki.  A nyertes vállalkozások közül 3 a szolgáltató és 4 a kereskedelmi és 1 az építőipari ágazathoz tartozik.

A sikeres pályázók 62,5%-a 2-5 fő, 25%-a 6-15 fő és 12,5%-a 15 főnél több munkavállaló felvételét vállalta. A támogatás egyúttal 54 munkahely megőrzését is segíti Tolna megyében, mivel a pályázóknak itt is vállalták, hogy a meglévő létszámukat megtartják további két évig.

A beruházások keretében többek között ingatlan vásárlásra, új korszerű üzemek építésére és egyéb sütő ipari eszközök, kereskedelmi berendezések és nagy teljesítményű ipari gépek vásárlására pályáztak. A nyertes munkáltatóknak legkésőbb 2019. október 31. napjáig kell a pályázatban vállalt beruházásokat megvalósítaniuk.


Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása 2018 (II.forduló)

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. június 29.-én ismét pályázatot hirdetett álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatására, melynek beadási határideje 2018. szeptember 07. napja volt. A támogatás célja az álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése volt beruházási célú támogatással.

Az álláskeresők a vállalkozásuk indításához 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatásos támogatást és legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatásra pályáztak. Ehhez rendelkezniük kellett a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, továbbá vállalniuk kell önmaguk foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított legalább 3 évig.

A benyújtási határidőre 8 db pályázat érkezett a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből rendelkezésre álló forrásából végül 6 álláskereső vállalkozásának elindítását tudjuk segíteni 9.954.800,-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásával.  A további 2 beadott pályázat közül 1 pályázó még a döntés előtt visszavonta az igényét a támogatásra, 1 pályázatot pedig elutasításra javasolt a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, mert nem találta biztosítottnak a vállalkozás fennmaradását az elkövetkező 3 évben.

A nyertes pályázok közül: 5 a Bonyhádi és 1 a Szekszárdi járás területén szeretné elindítani a tevékenységét. A pályázók zöldterület kezeléssel, lakások épületek gépjárművek dekorálásával, kéz- és lábápolás, műköröm építés, irodai kisegítő adminisztrációs szolgáltatás, sport- és rekreációs szolgáltatással, táplálkozási tanácsadással fognak foglalkozni.


ÚJ PÁLYÁZAT MUNKÁSSZÁLLÁSOK KIALAKÍTÁSÁRA 2018

Harmadik alkalommal jelent meg az 5 milliárd forintos keretösszegű program, amelynek keretében a korábbinál is kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak munkásszállók építésére, felújítására a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok.

A program első két kiírásának tapasztalatai alapján a támogatási jogszabályi feltételek több tekintetben módosultak. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II.3) Korm. rendelet módosításáról szóló 161/2018. (IX. 7.) Korm. rendeletben az alábbi könnyítések bevezetésére került sor a hatékonyságának fokozása érdekében:
•    40 %-ról 20 %-ra csökkent a szükséges önerő mértéke,
•    A támogatási alanyi köre kiterjesztésre került helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságokra,
•    három hónapról négy hónapra került meghosszabbításra a beruházás megkezdésére nyitva álló határidő, illetve
•    rögzítésre került, hogy a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig kell megszerezni.
A mobilitás elősegítését célzó kormányzati programban a települések az előbbiek szerint húsz százalékos önerővel alakíthatnak ki megfelelő munkásszállásokat, a fennmaradó összeget az állam finanszírozza, a támogatáshoz 100% előleg adható. A támogatás keretében a munkásszállás építési és felújítási költségei, valamint a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök költségei számolhatók el. A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható.
Az önkormányzat a munkásszállás megépítését, illetve felújítását követően bérleti szerződést köt a munkaadókkal, így a munkásszállás működtetése a bérbeadásból származó bevételből biztosítható.
A szállót az önkormányzatnak a beruházás befejezésétől számított legalább tíz évig fenn kell tartania.

A program keretében a támogatási igények 2019. március 15-ig nyújthatók be a helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalhoz.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán személyesen (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 234-es iroda) vagy telefonon a 74/505-680-as telefonszámon.

 

GazdaságpályázatTolna megyefejlesztésmunkaerőpiacvállalkozás