2024.07.14, Vasárnap

Elindult a a „Nők 40+” központi munkaerő-piaci program

2016.01.12. 11:06

Elindult a „Nők 40+” elnevezésű központi munkaerő-piaci program, melynek célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának, illetve ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzésének elősegítése.

A munkaerő-piaci program 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart, melynek keretében a munkaadók bérköltség támogatást igényelhetnek olyan álláskeresőként legalább egy hónapja nyilvántartott nők foglalkoztatásához, akik az 55. életévüket betöltötték és legalább 37 év – a nők 40 éves nyugdíja szempontjából figyelembe vehető – jogosultsági idővel rendelkeznek, vagy jogosultsági időre való tekintet nélkül a 60. életévüket betöltötték - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A program keretében a munkaadók a fenti célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához legfeljebb 8 hónap időtartamig részesülhetnek támogatásban, amennyiben vállalják a támogatási idő felével megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatás teljesítését.
A támogatás a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-áig terjedhet azzal, hogy havi munkabérként legfeljebb 146.400,- Ft vehető figyelembe. A támogatáshoz 1 havi előleg nyújtható.

Főszabály szerint a teljes munkaidős, napi 8 órás foglalkoztatás támogatható, de lehetőség van részmunkaidős (napi 4-6 órás) munkavégzés támogatására is - közölték. A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 8 hónap lehet, ugyanakkor nem lehet több mint a 40 éves munkaviszony megszerzéséhez hiányzó hónapok száma. A munkáltatónak a támogatás időtartamának felével megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. A munkaerőpiaci program, amelynek összköltsége 1 milliárd forint, 2016. január 1-jétől 2016. április 30-ig tart, a szükséges forrásokat a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2016. évi kerete biztosítja.

A rendelkezésre álló forrás optimális felhasználásával mintegy 1000-1300, 55. életévét betöltött álláskereső nő tartós foglalkoztatása válik lehetővé. Az NGM célja, hogy a támogatásba bevontak többsége megszerezze az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges jogosultsági időt. A programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálásával a megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok valósítják meg.

Galéria

GazdaságtámogatásnőkmunkaerőpiacNGM