2023.05.28, Vasárnap
Tizenöt roma fiatal katasztrófavédelmi pályakezdését támogatja a főigazgatóság
katasztrofavedelem - illusztráció

Tizenöt roma fiatal katasztrófavédelmi pályakezdését támogatja a főigazgatóság

tolna.katasztrofavedelem.hu

2020.02.10. 14:14

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatára a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő diákok jelentkezhetnek.

Hirdetés

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok számára annak érdekében, hogy támogassa tanulmányaik eredményes befejezését és a katasztrófavédelmi pálya választására ösztönözze őket. Pályázatot a február harmadikával megkezdett tűzoltó II. szakképzésre vonatkozóan az a magyarországi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű, roma származású hallgató nyújthat be, aki magyar állampolgárként hátrányos helyzetű családban él, kifogástalan életvitelt tanúsít és írásban hozzájárul ahhoz, hogy adatait a katasztrófavédelmi főigazgatóság a támogatás finanszírozásával összefüggésben kezelje.

A pályázatot benyújtó fiatalok közül tizenöt főnek a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a február harmadikával megkezdett tűzoltó II. szakképzés időtartama alatt egyszeri 50 ezer forint támogatást biztosít. A pályázatokat március kilencedikéig kell megküldeniük a jelentkezőknek papír alapon a katasztrófavédelmi főigazgatóság humán szolgálatának postai címére (1903 Budapest, Pf. 314.), a szolgálatvezetőnek címezve. Fontos, hogy a jelentkezők a borítékon is tüntessék fel a pályázat címét. A pályázatok elbírálásának határideje március tizennyolcadika. A beérkezett jelentkezéseket egy szakmai bizottság bírálja el és készíti elő, majd javaslatuk alapján a támogatások odaítéléséről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálatának vezetője dönt.

A pályázatok mellékleteként a jelentkezőknek be kell nyújtaniuk egyebek mellett személyazonosító igazolványuk és lakcímet igazoló hatósági igazolványuk másolatát, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványukat, roma származásukról szóló önkéntes nyilatkozatukat, illetve hátrányos helyzetük igazolásáról szóló nyilatkozatukat. Bővebb információk a csatolt dokumentumban olvashatók.

Kapcsolódó dokumentumok a katasztrófavédelem oldalán érhetők el.

Aktuálisroma fiatalKatasztrófavédelempályakezdési támogatás