2023.04.01, Szombat
Február 15-ig lehet jelentkezni a 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira
MTI Fotó: Varga György - illusztráció

Február 15-ig lehet jelentkezni a 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira

TMKH Hatósági Főosztály

2019.01.23. 15:00

A 2018/2019. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2019. január 21. napjától 2019. február 15-ig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt. Azok a vizsgázók, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Hirdetés

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Tolna Megyei Kormányhivatal szervez érettségi vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2019. január második felétől elérhető jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen, meghatalmazott által, vagy ajánlott postai küldeményként eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Tolna Megyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.) címére.

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 22 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 37 000 forint vizsgatárgyanként.
Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2019. május 3. és május 24. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. A vizsgarend elérhető az Oktatási Hivatal honlapján.

Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2019. június 5. és június 13. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2019. június 17. és június 28. napjai között zajlanak.

Részletes tájékoztató a jelentkezés menetéről, a követelményrendszerről és a vizsgadíjakról itt olvasható.

Tájékoztatás a 74/501-203 telefonon, vagy a [email protected] e-mail címen.

Aktuálisjelentkezésérettségi vizsga