2023.12.02, Szombat

Ezek a döntések születtek a tolnai testületi ülésen

tolna.hu

2018.11.14. 11:08

Az idei fűtési szezonban 12 ezer forintos tűzifa utalványt kaphatnak a rászorulók.

Hirdetés

Öltözőépületet tervez építeni a Tolnai Kajak-Kenu SE a Duna-parton, az önkormányzati tulajdonban levő kajakház fejlesztéseként. Az épületben a fiú és a lány öltözők mellett edzői iroda és egyéb kiszolgáló helyiségek is helyet kapnának. A beruházásra az országos kajak-kenu szövetségtől 35 millió forint támogatást remél az egyesület, ez az összeg fedezné a fejlesztés valamennyi költségét, saját erőt nem kell hozzátenni. A beruházás megvalósításához szükséges az önkormányzat tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozata, amelyet a képviselő-testület megadott. 

Döntöttek a város településrendezési tervének 6. számú módosításáról. Összesen 19 területen merült fel igény a változtatásra, elsősorban vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása, illetve önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesíthetősége érdekében.

Módosították a szociális rendeletet. A változtatás egyrészt a tűzifa utalvány kibocsátására vonatkozik, másrészt pedig a jogosultsági feltételek is némileg megváltoznak.
Ezzel összefüggésben módosították a szociális célú vásárlási utalvány bevezetéséről szóló önkormányzati rendeletet is. Ennek lényege, hogy az idei téli szezontól a jogosultak 12 ezer forint értékű tűzifa utalványt fognak kapni, amit két helyi vállalkozásnál tudnak beváltani.
A testület döntött a két vállalkozással kötendő együttműködési megállapodások megkötéséről is. 

Határoztak az Összefogás Tolnáért című projekt közbeszerzési szakértőjének kiválasztásáról. (Ezen projekt keretében tervezik felújítani a Martinek emlékházat és építenének két játszóteret.) A szakértőt meghívásos eljárás során fogják kiválasztani. 

A Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című EFOP-pályázat könyvvizsgálójának kiválasztása kapcsán felkérték a polgármestert, hogy saját hatáskörben járjon el. A szolgáltatás becsült értéke bruttó 762 ezer forint. 

2020. október 31-ig továbbra is a mözsi Elterma Kft. végezheti az önkormányzati ingatlanok gázüzemű berendezéseinek karbantartását és ellenőrzését, miután ez a cég adta a legkedvezőbb árajánlatot a szolgáltatás elvégzésére, évi bruttó 971.550 forint értékben. 

Kiválasztották az 1.5.2 kódszámú EFOP pályázati projekt keretében létrehozandó álláskereső adatbázis informatikai szolgáltatóját. A legkedvezőbb árajánlatot Konyor Attila szokolyai vállalkozó adta, bruttó 3,1 millió forint értékben, így ő végezheti el a munkát. 
Ugyanezen pályázat keretében létrehozandó térségi önkéntes adatbázis informatikai szolgáltatóját is kiválasztották. Ezt a munkát is Konyor Attila nyerte el, mivel ő adta a legolcsóbb ajánlatot, bruttó 2,5 millió forint értékben.
A K&H Bank Zrt-től veszi fel a tervezett fejlesztési hitelt a város – döntöttek a képviselők. Mint arról írtunk, a testület korábban úgy döntött, hogy a lehető legjobb feltételek elérése érdekében több banktól is árajánlatot kérnek. A legjobb kamatfeltételeket a K&H Bank Zrt. kínálta, így ezzel a pénzintézettel köt hitelszerződést az önkormányzat.  Mint az ismert, a fejlesztési hitelek a sikeres TOP-pályázatok, illetve egyéb finanszírozással megvalósuló beruházások önerejének biztosításához szükségesek. A város idei költségvetésében ötször tízmillió forint fejlesztési hitel felvétele szerepel. 

Ismét meghirdeti eladásra a város az egykori tolnai művelődési ház épületét. Idén júliusban döntött a képviselő-testület – más ingatlanokkal együtt – a városközpontban levő értékes ingatlan értékesítéséről. A pályázati határidő október 1-jén lejárt, de vételi ajánlat nem érkezett. Elért most újra meghirdetik az ingatlant, a korábbi feltételekkel, 65 millió forintos forgalmi értéken.  

Idén is a Thelena Kft-vel köt szerződést a város hó eltakarításra és síkosság mentesítésre, bruttó 4,445 millió forint értékben.

Meghívásos eljárás során választják ki az önkormányzati intézmények irodaszereinek beszerzőjét. A szolgáltatóval két évre, 2021. december végéig kívánnak szerződést kötni. 

Elfogadták a gazdasági és településfejlesztési bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól szóló beszámolóját. A bizottság szeptemberi ülésén tárgyalta és el is fogadta az önkormányzat balatonfenyvesi nyaralójára érkezett, 10,5 millió forintos vételi ajánlatot, amely két balatonboglári magánszemélytől érkezett. 

Négy érvényes támogatási kérelem érkezett az önkormányzat által meghirdetett „Tolnai Tudásért” felsőoktatási ösztöndíj pályázatra. A testület elbírálta a kérelmeket, a négy pályázó összesen 340 ezer forint egyszeri támogatásban részesül. 
Az ösztöndíj pályázatra 2018-ban és 2019-ben 1-1 millió forintot szánt a város, uniós pályázati forrásból. Eredetileg idén és tavaly is egy-egy pályázati kiírással számoltak. Tekintettel arra, hogy a mostani támogatási kérelmek nem merítették ki az idei keretösszeget, a testület úgy döntött, hogy az idei maradvány és a jövő évi 1 milliós keret együttes felhasználásával 2019-ben két alkalommal – márciusban és szeptemberben is – meghirdetik az önkormányzati ösztöndíj pályázatot.

AktuálisTolnatestületi ülés