2024.06.22, Szombat

Megújulhat a tolnai Festetich utca burkolata

tolna.hu

2018.10.12. 13:32

A nyári szünet utáni első rendes ülését szeptember 27-én tartotta a képviselő-testület. A városvezetők egyebek mellett döntést hoztak a Festetich utca burkolatának felújításával kapcsolatban is.

Egyhangú határozatával nem támogatta a képviselő-testület a Tolna-Mözsi Lovas Egyesület kérelmét, amelyben a szervezet az október 19-20-án megrendezendő Tolna-Mözsi Lovas Napok lebonyolítására kért anyagi segítséget.

Hozzájárult a testület, hogy a Plastic Work 2000 Kft. által a várostól bérelt területen a cég ún. inert hulladéklerakót üzemeltessen. (Az inert hulladék olyan építési-bontási törmelék, „sitt”, ami nem veszélyes a környezetre.) 
A társaság 2011-ben kötött bérleti szerződést az önkormányzati tulajdonban levő mintegy 26 hektáros, egykori lőtér területére, ahol külszíni homokbányászatot folytat. A cég nemrég azt kérte a várostól, hogy engedélyezze a homokbányászat mellett az inert hulladék lerakását és kezelését is. Ennek lényege, hogy a kibányászott homok helyére töltik vissza a hulladékot, ezzel gazdaságosan és környezettudatosan rekultiválhatják is a területet.
A tárgyalások alapján a cég az inert hulladék köbmétere után 30 forint + áfa díjat fizetne a városnak, bizonyos esetekben emellett még változó bérleti díjat is. Az önkormányzat kérte, hogy a mintegy 26 hektárból egy öt hektáros erdőrész bérleti jogviszonyát szüntessék meg, azaz azt „kapja vissza” a város. 
A fentiekkel kapcsolatos szerződést, szerződésmódosítást a következő testületi ülésre készítik elő.

 

A további döntésekről a város honlapján tovább olvashat. 

AktuálisTolnaútfelújítás