2024.07.14, Vasárnap

Halőri tanfolyamot és alapvizsgát szervez a Tolna Megyei Kormányhivatal

TMKH Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztály

2018.10.29. 20:00

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya halászati őri/társadalmi halőri tanfolyamot és alapvizsgát szervez. A tanfolyamon való részvétel feltétele a vizsgának!

Időpont: 2018. november 22.
Regisztráció: 9:00-10:00 óra
Tanfolyam: 10:00 - 11:00
Vizsga: 11:00

Helyszín: Szekszárd, Tormay Béla u. 18. Tormay Béla terem.

Jelentkezés módja: a "Kapcsolódó anyagok" menüpont alatt letölthető adatlap kitöltésével és leadásával (postai út, személyes leadás, vagy epapir szolgáltatáson keresztül)

A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Földművelésügyi Osztályra (7100 Szekszárd, Tormay B. u.18.) kell eljuttatni 2018. november 16-ig.

Fizetési határidő: 2018. november 16. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési laphoz csatolni szíveskedjenek.

A halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000,- Ft, melyet a Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00302412-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.
Befizetés módja: átutalás/készpénz átutalási megbízás (csekk fenti címen átvehető)

A közlemény rovatban fel kell tüntetni:
- a vizsgára jelentkező neve, adószáma/adóazonosító jele
- a befizetés jogcíme: „halőri vizsgadíj”
- lakcím
- foglalkoztató halgazdálkodásra jogosult megnevezése (ha van ilyen)

A vizsgára a vizsgázó hozza magával személyi azonosító igazolványát és lakcímkártyáját, a vizsgadíj befizetését igazoló szelvényt és tollat.

A halászati őri vizsga a halászattal és horgászattal kapcsolatos ismeretekből, a halgazdálkodás és halvédelem, a halászati őrzés, a mezei őrszolgálattal, valamint a vagyonőrökkel kapcsolatos jogszabályok ismeretéből áll.

A NÉBIH által kidolgozott, részletes szakmai anyag (tananyag) itt érhető el.

A felkészülés során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő témakörök megismerésére:
 

  • a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 56.§, 56/A.§, és 57.§ (17. A halászati őrzés)
  • a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 39.§-tól a 44.§-ig (11. A halászati őrzés alcímhez fejezet)
  • a rendelet 8. (Őshonos és idegenhonos halfajok) és 9. (Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma) melléklete szerinti táblázat.
AktuálishalászatTolna Megyei Kormányhivatalhalőri tanfolyam