2024.06.12, Szerda

Újra indul a "Nyári diákmunka" program

TMKH Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

2018.06.08. 22:00

A Nemzetgazdasági Minisztérium az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2018-ban is elindítja a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-piaci programot.

A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem szerzés biztosítása és a fiatalkori inaktivitás megelőzése.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

  • nappali tagozaton tanulnak,
  • a program kezdő időpontjában már betöltötték 16. életévüket, annak befejezésekor azonban még nem múltak el 25 évesek, (16 éves az a diák, aki a tényleges foglalkoztatáskor már betöltötte a 16. életévét)
  • közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,
  • foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A 2018. június 18-án induló programban a foglalkoztatást biztosító - és így támogatható - munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye és az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a vendéglátás területén is működő vállalkozás lehet.

1. pillér: Önkormányzati diákmunka
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. 
A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra (2018. július 18. - 2018. augusztus 31.), maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén
A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2,5 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie. 
A foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve támogatás iránti kérelmet kell benyújtania. A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát.

Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. Ezt követően a foglalkoztatási osztály a beérkezett munkaerőigények alapján, az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre.
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére.

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán érhető el.

AktuálisNyári diákmunkajövedelemmunkatapasztalat