2023.12.02, Szombat
Ülésezett a kockázatkezelési bizottság Tolnában
SlideShare

Ülésezett a kockázatkezelési bizottság Tolnában

www.tolna.katasztrofavedelem.hu

2017.10.19. 20:02

Kormányrendelet alapján a költségvetései szerv vezetője köteles a kockázati tényezők figyelembe vételével kockázatelemzést végezni és kockázatkezelési rendszert működtetni.

Hirdetés

A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói valósítanak meg, valamint folyamatosan alkalmazkodik a szervezetet érintő változásokhoz.

A vezetésnek és a dolgozók minden szintjének részt kell vennie ebben a folyamatban, hogy a kockázatokat meghatározzák, és ésszerű biztosítékot biztosítsanak a szervezet kitűzött céljainak eléréséhez. Mindezen feladatok végrehajtására a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon kockázatkezelési bizottság működik, mely évente több alkalommal ülésezik.

Az aktuális feladatok megbeszélésére a bizottság október 19-én tartotta soros ülését, melyen az ellenőrzési nyomvonalakról és az államháztartás belső kontroll standardjairól Majsai-Némethné Némedi Ágnes tű. alezredes, ellenőrzési szolgálatvezető tartott előadást.

A kockázatkezlési bizottság ülése igazgatói feladatszabással zárult.

 

Aktuálisköltségvetéskockázatkezelési bizottság kontroll dolgozókockázatelemzés