2024.07.14, Vasárnap

Településfejlesztési pályázaton nyert Tamási Város Önkormányzata

tamasi.hu

2017.01.16. 09:58

2016. december 30-án Támogatási Szerződés jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága és Tamási Város Önkormányzata között. A nyertes pályázat címe: „Buda Városrész komplex rehabilitációja”.

A Tamási város Buda településrészén végzendő komplex humán szolgáltatás fejlesztési program feladata az infrastrukturális fejlesztések támogatása, mely illeszkedik Tamási város 2016. márciusában felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia Antiszegregációs programjához. A kérdőíves felmérés és a már meglévő szakmai tapasztalatok megállapításait figyelembe véve olyan szakmai programot terveztünk, melynek elemei egyszerre több problémakörre hatnak erősítve, alátámasztva segítik a komplex program megvalósulását, középpontjában a családok állnak. A családtagok egyéni fejlődése, a közösség fejlődése, az önrendelkezésben való fejlődés, az infrastrukturális és munkaerőpiaci szolgáltatások összehangoltan valósulnak meg, az egyes tevékenységi területek összekapcsolódnak, az eredmények így megsokszorozhatók.

A szegregátum területén Jelenlét Pontot hozunk létre, mely épület biztosítja a szociális munka, közösségfejlesztés, ifjúsági klub, ezermester klub helyszínét, és infrastrukturális hátterét. Ezek mellett a hátrányos helyzetű lakók önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletek kielégítését célzó szolgáltatásokat is tervezünk biztosítani, a későbbiek során pontosított helyi igények alapján.

 

  • Projekt megnevezése: Tamási – Buda városrész komplex rehabilitációja
  • Támogatási szerződés száma: TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00004
  • Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata
  • Projekt kezdete: 2017.02.01.
  • Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.02.29.
  • Projekt összköltsége: 99.999.989 Ft
  • Támogatás intenzitás: 100%
AktuálisprojektTamásiIntegrált Településfejlesztési Stratégia Antiszegregációs programtámogatási szerződés