2024.06.23, Vasárnap

Komoly változásokon megy keresztül idén a Tolna Megyei Kormányhivatal

Tolna Megyei Kormányhivatal

2017.01.05. 10:09

2017. január 1-jétől a Tolna Megyei Kormányhivatal szervezeti felépítésében mind megyei, mind járási szinten, valamint a feladat- és hatásköreit illetően is jelentős változások léptek életbe.

A Magyar Kormány utóbbi években megvalósult reformtörekvéseinek kiemelt célkitűzése a költségtakarékos és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, a szakmailag minél hatékonyabb területi államigazgatás megvalósítása.

A hatósági feladatok átcsoportosításával a korábbi Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az integrációt követően a Tolna Megyei Kormányhivatalban Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályként folytatja szakmai munkáját, változatlan helyen, a megszokott ügyfélfogadási rendben. 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály itt elérhető.


Járási szintű változás, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok, melyeket korábban a Fejér Megyei Kormányhivatal látott el Tolna megyei illetékességgel, 2017. január 1-jétől a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának keretében megalakult Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály hatáskörében tartoznak. 

Főbb feladatok:

  • környezetvédelmi alapnyilvántartásba való bejegyzés, onnan való törlés;
  • környezetvédelmi adatok rögzítése;
  • elsőfokú előzetes konzultációs, előzetes vizsgálati, hatásvizsgálati,   egységes környezethasználati engedélyezési;
  • felülvizsgálati eljárások lefolytatása, teljesítményértékelések elbírálása;
  • elsőfokú hulladékgazdálkodási, levegőtisztaság-védelmi, természetvédelmi, kármentesítési, zaj- és rezgésvédelmi, valamint felügyeleti tevékenység; felszámolások, végelszámolásokban a környezetvédelmi, természetvédelmi követelmények érvényesítése, nyilatkozat elbírálása;
  • végrehajtási eljárások lefolytatása;
  • más hatósági eljárásban vizsgálandó szakkérdések megítélésében való közreműködés;
  • a települési önkormányzatok környezetvédelmi és természetvédelmi tárgyú rendelet- és határozat tervezeteinek, környezetvédelmi programjainak, valamint a területfejlesztési koncepciók és programok, területrendezési tervek és a helyi építésügyi szabályzatok véleményezése;
  • másodfokú levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi eljárások lefolytatás.


A szakszerű és hatékony feladatellátást biztosítandó számos feladat került át a Szekszárdi Járási Hivatal hatáskörébe, melynek következtében a közigazgatási ügyek gyorsabban és hatékonyabban intézhetők.

A változások nagy része nem érinti a hétköznapi ügyfélfogadás rendjét, a megszokott helyen és időben állnak a hivatal munkatársai az ügyfelek rendelkezésére. Jelentős változás azonban, hogy a jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatokat 2017. január 1-jétől a Járási Hivatalok Hatósági és Gyámügyi Osztálya látja el.

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a megyeszékhely Járási Hivatalhoz került a Termékbiztonság, az E-kereskedelem, és a Piacfelügyelet. A kisebb jelentőségű, általános fogyasztóvédelmi ügyek a Járási Hivatalok Hatósági Osztályához kerültek.
 

A főosztályok új szervezeti felépítése

A Szekszárdi Járási Hivatal új szervezeti felépítése

AktuálisTolna Megyei Kormányhivatalszervezeti felépítésváltozások 2017