2024.06.15, Szombat

Több milliárdnyi pályázati forrás Tolna megyében

2016.01.21. 09:52

Többek között barnamezős területek rehabilitációjára, ipari parkok és szociális alapszolgáltatások fejlesztésére, valamint zöldváros kialakítására lehet pályázni a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében.

A helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztését segíti az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című (TOP-1.1.1-15 kódszámú) felhívás, amelyet a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése céljából hirdettek meg. A pályázati konstrukció többek között az önkormányzati tulajdonú iparterületek, ipari,- tudományos,- és technológiai parkok kiépítésére, fejlesztésére fókuszál. Tolna megyében a rendelkezésre álló forrás mértéke 1175 millió forint, amelyre első körben 2016. február 29-től május 23-ig, majd pedig 2016. szeptember 2-től december 9-ig lehet pályázni.

977 millió forint pályázati forrást tartalmaz a „Helyi gazdaságfejlesztés” című (TOP-1.1.3-15 kódszámú) felhívás, amely szintén az önkormányzatok üzleti infrastruktúrájának építését szolgálja. A fejlesztések fókuszába a helyi termelők illetve termékeik, és ezen keresztül a foglalkoztatás bővítése kerülnek. Cél, hogy az infrastruktúra kiépítése által a települési önkormányzatok képesek legyenek helyi alapanyagokat felhasználva saját közétkeztetési feladatokat ellátni. A fejlesztések a termelést követő műveleteket (pl.: tárolás, hűtés, válogatás, osztályozás, mosás, csomagolás, mérés) is segítik, az agrárlogisztikai beruházások megvalósításával pedig a piacokra is hatékonyan eljuthatnak a helyi termékek. A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től április 25-ig, valamint 2016. június 15-től 2016. szeptember 15-ig lehetséges.

Tolna megyében a „Barnamezős területek rehabilitációja” című (TOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás keretében összesen 996 millió forint pályázható 2016. február 25-től május 17-ig, valamint 2016. május 18-tól július 19-ig. Legfőbb célja a vállalkozások, befektetők, illetve a lakosság számára vonzó, környezetileg fenntartható település kialakítása. A felhívás hosszútávon a lakosságmegtartó erőt is hívatott növelni, hiszen olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát. Kiemelt jelentőséggel bír a barnamezős területek, rozsdaövezetek – a városfejlesztés és üzemeltetés szempontjából innovatív módszert alkalmazó – rehabilitációja, amellyel minél több új, zöldterületi-rekreációs, közösségi és kulturális funkciókkal gazdagodó terület jöhet létre.

A „Zöld város kialakítása” című (TOP-2.1.2-15 kódszámú) felhívás keretében lehetőség nyílik olyan helyi gazdaságot ösztönző beruházások megvalósítására, amelyek a zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő – sokszor használaton kívüli, de akár –jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújulását eredményezik. További cél, hogy a környezet- és természetvédelem jegyében olyan technológiákat alkalmazzanak, amelyek például a település fenntartható működését, fejlődését segítik. A legfontosabb célkitűzés, hogy olyan család- és klímabarát városi közterületek alakuljanak ki, amelyek a családok és a fiatalok számára megfelelőek szabadidejük hasznos eltöltésére. Erre Tolna megyében összesen 600 millió forint forrás jut, amelyre 2016. február 25-től május 17-ig lehet pályázni.

A „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” címmel (TOP-4.2.1-15 kódszámú) megjelent felhívás egyik lényeges eleme, hogy a szociális alapszolgáltatások a társadalmi leszakadással veszélyeztetett emberek számára is elérhetővé váljanak. Mindehhez lehetőség nyílik az új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésére, új férőhelyek kialakítására és a már működő ellátások fejlesztésére. A programok végrehajtásával megfelelő intézményi háttér alakítható ki, továbbá növelhető a foglalkoztatottsági szint és csökkenthetőek a családi terhek. Megyénkben 2016. február 8-tól április 29-ig, illetve 2016. június 13-tól szeptember 15-ig lehet pályázni összesen 369 millió forintra.

2016. május 16-tól július 15-ig lehet benyújtani a pályázati kérelmeket a „Leromlott városi területek rehabilitációja” című (TOP-4.3.1-15 kódszámú) felhívás keretében, amely a megyére vetítve 375 millió forintot tartalmaz. A társadalmi integráció erősítésével komplex módon kezelhetőek a leszakadó városrészek társadalmi, fizikai és gazdasági problémái. A felhívás az érintett városrészek lakófunkciójának fejlesztésére, valamint a szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítására fókuszál. Azoknak a helyeknek a fejlesztése kerül előtérbe, ahol az erősen leromlott környezet és a demográfiai helyzet, illetve a munkanélküliség és az iskolázottság szintjének javítása rendkívüli módon indokolt.

A felhívásokkal kapcsolatosan további információk érhetőek el a www.palyazat.gov.huinternetes oldalon.

Forrás: Tolna Megyei Önkormányzat

Galéria

AktuálisTolna megyeszéchenyi2020TOPtelepülésfejlesztés