2024.07.21, Vasárnap

Módosult a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet

2016.06.03. 06:30

2016-ra tisztán elkülönültek az állami és az önkormányzati feladatok a szociális ellátások biztosítása tekintetében.

2016-ra tisztán elkülönültek az állami és az önkormányzati feladatok a szociális ellátások biztosítása tekintetében, továbbá kialakult az az ügyféli kör, amely az önkormányzat által biztosított települési támogatást igénybe veszi. A szociális ellátások legfőbb célja, hogy az arra valóban rászorulók támogatása révén több ellátás jusson az érintett segélyezettek részére.

A közgyűlés által 2015-ben elfogadott és idén májusban módosított 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok alapján a rendeletben foglalt ellátások szabályozásának felülvizsgálatára került sor. A módosítás érintette többek között a rendkívüli települési támogatás és a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén az irányadó jövedelemhatárt, a gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén a figyelembe vehető gyógyszerköltséget. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetén kizáró feltételként került meghatározásra a bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hely hiánya, a lakáshasználat jogcíme igazolásának hiánya, valamint ha a kérelmet nem az a személy nyújtja be, akinek a nevére a közüzemi számla kiállításra került. A gyógyszerkiadásokhoz nyújtott települési támogatás esetén feltétel a közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet elutasító jogerős határozat, továbbá állástalan személy esetén a nullás jövedelemnyilatkozat helyett az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel igazolása.

forrás: salgotarjan.hu

Galéria

Helyi híreksegélyszociális ellátástelepülési támogatás