2023.03.31, Péntek

Megerősítette együttműködését a katasztrófavédelem és a büntetés-végrehajtás

2016.04.13. 12:24

Hirdetés

Eddig is jól működő munkakapcsolatát felülvizsgálta és újabb pontokkal egészítette ki a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A két szervezet közötti együttműködési megállapodást tegnap írta alá Soczó László bv. ezredes és dr. Balázs Gábor tű. ezredes.

A megállapodás lényege, hogy a szervezetek jobban megismerjék egymás alaptevékenységét, rendkívüli feladatok esetén minél előbb képesek legyenek azok gyors végrehajtására. Ennek érdekében tűzoltási, műszaki mentési, veszélyhelyzeti kommunikációs gyakorlatokat, valamint bemutatókat tartanak. Sajtónyilvános gyakorlatok esetén, illetve közérdeklődést kiváltó eseményeknél a két szervezet területileg illetékes kommunikációs szakemberei egyeztetnek egymással. 

A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet többek között vállalta, hogy részt vesz a természeti és civilizációs katasztrófák következményeire való felkészülésben, a védekezésben és a kárelhárításban, lehetővé teszi a katasztrófavédelem számára a büntetés-végrehajtás egyes objektumainak igénybevételét, az ottani munkavégzést.

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság segíti a büntetés-végrehajtási intézet állományának katasztrófavédelmi felkészítését, szakmai segítséget nyújt az egyéni és kollektív védőeszközök beszerzéséhez és selejtezéséhez, szükség esetén előre egyeztetett módon munkaruházat-kiegészítő védőfelszerelést biztosít. Ezen túl szakmai tanácsadással és helyszíni szemle megtartásával is támogatja a büntetés-végrehajtási szerveknél a veszélyes anyagok tárolásának, elhelyezésének szakszerű, illetve szabályszerű kialakítását.

Az együttműködési megállapodást követően közös szakmai értekezletre került sor, melynek során a két szervezet mélyebb betekintést nyerhetett egymás alaptevékenységébe. Az értekezlet során egymás feladatrendszerének megismerésén túl a büntetés-végrehajtási intézetekben bekövetkezett tűzoltói beavatkozások és gyakorlatok végrehajtásáról, valamint a katasztrófavédelem külső és belső kommunikációjáról is szó esett.

forrás és fotó: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Galéria

AktuálisKatasztrófavédelemegyüttműködésbüntetésvégrehajtás