2024.06.23, Vasárnap

Lezárult a Salgó Vagyon Kft. számvevőszéki ellenőrzése

2016.03.27. 08:58

Lezárult a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. (Salgó Vagyon Kft.) ellenőrzése.

Lezárult a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft. (Salgó Vagyon Kft.) ellenőrzése. Az Állami Számvevőszék a 2011 és 2014 közötti időszakra nézve értékelte a társaság közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét. Az ellenőrzés megállapította, hogy a társaság vagyongazdálkodása, valamint a pénzügyi gazdálkodás szabályozottsága megfelelt az előírásoknak, kisebb hiányosságot a leltározással összefüggésben tártak fel a számvevők.

A Salgó Vagyon Kft. a salgótarjáni Önkormányzat kizárólagos tulajdonában működött az ellenőrzött időszakban, a mintegy 37 ezer fő állandó lakossal rendelkező Salgótarján város közigazgatási területén látott el távhővel és melegvízzel 3927 lakossági és 554 közületi fogyasztót. Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges vagyont apportként, a társaságba 2012. június 30.-án beolvadt Tarjánhő Kft. útján bocsátotta rendelkezésre. A Kft. vagyona a 2012. évi beolvadást követően növekedett, majd azt következően, elsősorban a távhőszolgáltatással nem összefüggő ingatlan értékesítések miatt folyamatosan csökkent. A társaság az ellenőrzött időszakban nyereségesen gazdálkodott, mérleg szerinti eredménye folyamatosan nőtt, az ellenőrzött időszak végén 71 millió Ft eredményt realizált. A távhőszolgáltatás követelésállományának csökkenése mellett a hátralékos követelésállomány nőtt, 2014. végére meghaladta a 154 millió Ft-ot.

Az Önkormányzat a közigazgatási területén a távhőszolgáltatás közfeladatának megszervezéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően döntött, annak ellátásáról a társaság útján gondoskodott. Rendeletalkotási kötelezettségének eleget tett, a rendelet tartalma megfelelt az előírásoknak. A tulajdonosi joggyakorlás és annak szabályozása szintén megfelelt az előírásoknak.

A társaság rendelkezett az előírt számviteli szabályzatokkal, amelyek elősegítették a szabályszerű működést és vagyongazdálkodást, a leltározási és leltárkészítési szabályzat azonban nem határozta meg a tárgyi eszközök mennyiségi leltár felvételételének időpontját. A Salgó Vagyon Kft. az éves gazdálkodásról, azon belül a távhőszolgáltatás közfeladat ellátásáról az éves beszámolók és üzleti jelentések keretében az előírásoknak megfelelően számolt be a tulajdonosnak.

A társaságnál a bevételek, költségek és ráfordítások elszámolása a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt. Az önköltségszámítás szabályozása szintén megfelelt az előírásoknak, és biztosította a közszolgáltatás díjának megalapozottságát és a szabályszerű árképzést.

Az ÁSZ a Salgó Vagyon Kft. ügyvezető igazgatójának egy javaslatot tett a társaság tárgyi eszközeinek legalább háromévente történő szabályos leltározása érdekében.

forrás: aszhirportal.hu

Galéria

AktuálisSalgó Vagyon Kft.Állami Számvevőszékvagyongazdálkodás