2022.05.16, Hétfő
Paks: több témát tárgyaltak a rendkívüli képviselő-testületi ülésen
Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Paks: több témát tárgyaltak a rendkívüli képviselő-testületi ülésen

telepaks.net

2021.07.01. 14:25

A Kápolna utca 4. szám alá helyezi át székhelyét a Bóbita bölcsőde, az ehhez szükséges alapító okirat módosítást ma (06.30.) hagyta jóvá rendkívüli ülésen a képviselő-testület. A grémium emellett további tizenkét témát tárgyalt.

Hirdetés

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása szerepelt első témaként a képviselő-testület rendkívüli ülésének napirendjén. A változtatást az indokolta, hogy meggyorsítsák a nem a közszolgáltatás keretében nevesített projektszerződések és a pályázatos beruházások lebonyolítását. – Az önkormányzat saját cége, a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) által kialakított gyakorlat tapasztalatai szerint az eddigi, a vagyonrendeletben lévő szabályozás miatt nagyon lassúak voltak a PFV Zrt. által bonyolított beruházásaink, mivel a projektek végrehajtásához testületi vagy gazdasági bizottsági döntésre kellett várni. Ezt a passzust töröltük a rendeletből és polgármesteri hatáskörbe utaltuk át a döntési jogot – tájékoztatott Szabó Péter polgármester. Hozzátette, ez nem jelent hatáskörelvonást, mivel a fedezet biztosítása a költségvetési rendelet elfogadásával képviselő-testületi hatáskör marad. Paks polgármestere azt is elmondta, hogy a rendeletmódosításban a piaci verseny megteremtése érdekében törölték a PFV Zrt. kizárólagosságát a projektek előkészítésében, bonyolításában, hogy minden esetben pályázati úton legyen elnyerhető a kivitelezés.

Döntés született az ülésen a Paksi Bóbita Bölcsőde alapító okiratának módosításáról. Az intézmény székhelyet változtat, az Ifjúság útja 4. szám helyett a Kápolna utca 4. szám alatti épületkomplexum lesz a központja, ugyanis a felújítás befejezése után, október elsejétől birtokba vehető lesz a megújult épület. – Ettől az időponttól kezdve a Kápolna utcai feladatellátási helyen hat gyermekcsoport működik majd, míg két gyermekcsoport, illetve a főzőkonyha továbbra is az Ifjúság úti telephelyen az épület felújításáig. A rekonstrukció idejére megtaláljuk majd a két csoport számára a méltó helyet a működésre addig, amíg a munkálatok befejeződnek – tájékoztatott Szabó Péter hozzátéve, hogy a Kápolna utcai bölcsődeépület felújítása az ütemezésnek megfelelően halad.

Szabó Ferenc képviselő kezdeményezésére, egyeztetve a Paksi Közlekedési Kft. és a Mezőföldvíz Kft. vezetésével javaslat készült az Ürgemezei Strand, mint megállóhely becsatolására az autóbuszvonal-hálózatba. A javaslat értelmében a strand vonalhálózatba történő bekötése nem új vonal bevezetésével, hanem a meglévő 1-es vonal módosításával valósul meg. A járati útvonal módosítása csupán a strand nyitvatartási idejében lesz érvényben óránként egy járatpárral, melyek 1/S néven jelennek majd meg a menetrendben. A javaslatot elfogadta a képviselő-testület.

Egy névnélküli, közforgalom elől el nem zárt vácikai magánút elnevezéséről is határozott a grémium. Az ott lakók javaslatára a Barackvirág utca nevet kapta a közterület. Paks főépítésze is ezt az elnevezést támogatta azzal az indokolással, hogy a Vácika utca érintett területével szemben lévő tömbjeit feltáró utcákat is fafajokról nevezték el azzal a kikötéssel, hogy a mellette a továbbiakban kialakuló utcák is virágnevet kapjanak.

2021-ben is sikeresen szerepelt Paks Város Önkormányzata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására elnevezésű pályázaton, és támogatás nyert a Táncsics Mihály utcai járda gyalogos-átkelőhelytől az autóbusz-pályaudvarig tartó szakaszának átépítésére, új térkőburkolatú járdafelület kialakítására a járulékos munkákkal együtt (vízelvezetés felújítása, aknafedlapok cseréje), és a járda melletti parkolókhoz vezető út felújítására. – Az óvárosban tervezett tömbbelső-felújítások részeként kisebb tömbbelső-felújítás zajlik majd várhatóan ősztől a Táncsics Mihály utcában, aminek tervezett összköltsége 77,5 millió forint, ennek fele támogatási összeg, a másik felét önerőből biztosítjuk – mondta a polgármester.

Egy újabb lakhatási projekt elindításának érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a képviselő-testület a Pollack Mihály utca lakóterületté kijelölt északi oldalát. Ezzel összefüggésben a tervezési program elfogadásáról és a településrendezési eszközök módosításáról is határoztak a képviselők. Eszerint a hatályos terv alapján építhető 106 lakás helyett 160 elhelyezhetősége lesz biztosított az adott tömbben, és a maximális épületmagasság 13,5 méterről 21 méterre növekedett.

Az egyebek napirendek között két téma szerepelt. Döntött a testület arról, hogy csatlakozik Paks a klímabarát települések pályázathoz, tovább erősítve a város klímasemlegességi és környezetvédelmi tevékenységét. Emellett Szabó Péter polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy lakossági fórumot hirdet a Vertikál Zrt. és Paksi Hulladékgazdálkodási Kft. (PHG Kft.) szakembereinek részvételével július végére. – Júliustól negyedévente lesz lakossági fórum azért, hogy első kézből informálódhassanak a paksiak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos aktualitásokról, célunk továbbra is a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal – hangsúlyozta Paks polgármestere.

Helyi hírekPaksönkormányzat