2024.02.24, Szombat
Éves második soros ülését tartotta a Tolna Megyei Védelmi Bizottság
wikimedia.org

Éves második soros ülését tartotta a Tolna Megyei Védelmi Bizottság

katasztrofavedelem.hu

2019.10.25. 09:58

Szekszárdon, a Vármegyeházán zajlott a Tolna Megyei Védelmi Bizottság 2019. évi második soros ülése. A bizottság tagjai elfogadták a 2020. évi Feladat- és Pénzügyi Tervet, valamint határozatot hoztak a rendkívüli téli időjárási eseményekre való felkészülési tevékenységről, a további feladatokról.

Hirdetés

A védelmi bizottság elnöke és titkára tájékoztatott a márciusi ülés óta elvégzett főbb tevékenységről és a közeljövő feladatairól. Honvédelmi szakterület tekintetében tájékoztatók hangzottak el a Magyar Honvédség 2019. évi főbb gyakorlatairól, a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerről, a katonai szervezeteknek a védelmi igazgatási szervek által tervezett felkészítési rendezvényekben történő részvételérő szóló HM utasításról.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselője beszámolt a Sió csatorna, Nádor csatorna és Völgység patak védműveiben bekövetkezett károsodások helyreállításával kapcsolatos beruházásról. A vasúti és közúti személyszállítással foglalkozó szolgáltatók tájékoztatták a bizottság tagjait a rendkívüli események esetén történő működésükről, az eljárásrendekről és a rendelkezésükre álló képességekről.

A téli felkészülési feladatokra koncentrálva az őszi bizottsági ülés egyik leghangsúlyosabb témája volt a rendkívüli időjárási helyzetekre való felkészülés helyzetéről szóló beszámoló, melyben az érintett szervezetek beszámoltak eddig elvégzett feladataikról, a rendelkezésre álló erőkről és eszközökről, a felkészülési tevékenység további lépéseiről. A katasztrófavédelmi szakterület tekintetében dr. Balázs Gábor tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató, a bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese tájékoztatott a nyári betakarítási munkákkal összefüggő megyei tűzvédelmi hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, a 2019-es évben a zenés, táncos és szabadtéri rendezvények kapcsán végrehajtott feladatokról, ellenőrzésekről, az újonnan létesülő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek építésével kapcsolatos tudnivalókról.

A megyei tisztifőorvos és a megyei főállatorvos Tolna megye éves járványügyi helyzetéről, a várható humán- és állategészségügyi járványok lehetséges kialakulásáról tartott tájékoztatót.

A bizottsági ülést követően dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke átadta a Tolna Megye Védelméért Emlékérmeket. 2019-ben elismerésben részesültek: dr.Hábermayer Tamás tű. ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, Vén Csaba őrnagy, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda irodavezetője, Molnár Gábor, a Volánbusz Zrt. Tolna megyei Forgalmi Üzem üzemvezetője, Vörösné Strasser Teréz, a Szekszárdi Járási Helyi Védelmi Bizottság korábbi elnöke, Palotásné Kővári Terézia, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna megyei Szakaszmérnökség vízügyi referense és Takács Róbert János bv. alezredes, a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Személyügyi és Szociális Osztály vezetője.

Helyi hírekTolna megyeTolna Megyei Védelmi Bizottság