2023.03.26, Vasárnap

Átadták Bátaszék város kitüntetéseit

bataszek.hu

2017.07.04. 11:28

Kétnapos, színes programmal ünnepelték a bátaszékiek és a meghívott vendégek, hogy Bátaszék idén 875 éves. A jubileumi képviselő-testületi tanácskozáson kitüntetéseket, elismerő okleveleket adtak át.

Hirdetés

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Potápi Árpád János úrnakBátaszék város és lakossága érdekében végzett 16 év országgyűlési képviselői munkássága, a város kulturális és társadalmi életének fejlesztése, a városban élő bukovinai székelyek identitásának megőrzése, szellemi és tárgyi kultúrájuk fennmaradása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Izsák Gyula úrnak a Búzakalász Termelőszövetkezet elnökeként Bátaszék településfejlesztése – a bátaszéki tornacsarnok, belső gázhálózat építése, belső úthálózat fejlesztése -, valamint gazdasági életének fejlődése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Krix Lőrinc úrnak a Vicze János Sport Közalapítvány elnökeként a város sporttörténetének ápolása, ifjúsági sportjának támogatása, az utánpótlás-nevelés segítése, a tömegrendezvények ösztönzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék” elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fejes József úrnak a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete elnökeként a szervezet újjászervezése, a közösségépítés, a társadalmi-gazdasági élet fejlesztése, a város lakosságát megmozgató Bátaszéki Iparos Fesztivál szervezése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Pro Urbe Bátaszék”elismerést, valamint a vele járó bronz emlékplakettet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Györgyné asszonynak a bátaszéki sváb mesterségek és ünnepi szokások beépítése a német nemzetiségi oktatás tananyagába, a besigheimi testvérvárosi diákcsere, a pedagógusok és a kórusok közötti kapcsolat szervezése és lebonyolítás érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „ Bátaszék Város Közjaváért” kitüntető címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Borosné Simon Zsuzsanna asszonynak az önkormányzat szociális, gyermekjóléti, valamint idősgondozás feladatainak ellátása, a településen élő hátrányos helyzetű családok életkörülményeinek javítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Közjaváért” kitüntető címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kemény Lajosné asszonynak a négy évtizedes pedagógiai szakmai munkája, precizitása, lelkiismeretessége, következetessége, az általános iskola innovatív megújulásában, munkaközösség-vezető tevékenysége érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Herbszt Katalin asszonynak az óvónőként a kompetencia alapú nevelés projektmódszerének bevezetése, a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáinak megoldásában vállalt szerepe érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Somosiné Kispál Gabriella asszonynak a II. Géza Gimnázium történelem tanáraként, a humán munkaközösség vezetőjeként a kooperációra építő tanulásszervezési eljárás tanórai alkalmazása, a diákok országos és regionális versenyekre való eredményes felkészítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Pedagógusa” elismerő címet, valamint a vele járó pecsétgyűrűt és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rudolf Anna úrhölgynek tartósan kiemelkedő sportteljesítménye, a város sportéletének öregbítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként „Bátaszék Város Kiváló Sportolója” kitüntető címet, valamint a vele járó ezüstérmet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas András úrnak a Bátaszéki Polgárőrség széles kapcsolatrendszerének kiépítése, a „Cikádor Mentőcsoport” létrehozása, a város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként a „Bátaszék Város Közbiztonságáért” elismerő címet, valamint a vele járó ezüstérmet és oklevelet adományozza.

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a több mint húsz éves egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységére tekintettel  dr. Kostyálné dr. Kovács Klára háziorvos részére címzetes főorvosi címet tanúsító díszoklevelet adományoz

 

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11/A. §-a alapján a több mint húsz éves egészségügyi alapellátásban végzett tevékenységére tekintettel  dr. Sziklai Lajos háziorvos részére címzetes főorvosi címet tanúsító díszoklevelet adományoz.

 

Forrás: bataszek.hu

Helyi hírekBátaszékképviselő-testületvárosi kitüntetésekjubileum 875