2024.06.22, Szombat
Kunhalmok Tolna megyében
ddnp.hu - fotó: Nagy Tibor

Kunhalmok Tolna megyében

ddnp.hu

2020.03.25. 21:00

Az elmúlt hónapokban több ex lege védett kunhalom természeti emlék feljegyzést kapott Tolna megyében.

A kunhalmok fogalmát a természet védelméről szóló törvény tartalmazza, miszerint „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak”.

A kunhalom szó egy gyűjtőfogalom, amely magában foglalja a sírhalmokat (kurgánok), telleket (lakódombok), őrhalmokat és határhalmokat.

Kultúrtörténeti jelentőségük mellett fontos a természet- és tájvédelmi jelentőségüket. A síkságból kiemelkedő dombok igen jellegzetes, karakteres tájképi elemek. Másrészről a kunhalmok az intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területből, a környező térszínből való kiemelkedésük miatt, sok esetben kimaradtak az intenzív hasznosításból, ezért a terület természetes állapotára jellemző növényzet például a löszpusztagyepek, vagy azok maradványai, valamint az ezekhez kötődő állatvilág fennmaradhattak, így egyfajta szigetekként őrzik az intenzív mezőgazdasági művelés előtti időszakra jellemző természeti környezet nyomait.

Az elmúlt napokban a természetvédelmi őrök hatósági táblákkal látták el a lehatárolt kunhalmokat, ezzel is figyelmeztetve ezeknek a területeknek a különlegességére.

Aktuáliskunhalom