2024.07.14, Vasárnap

Adóigazgatási Szakmai Napot tartottak a Tolna Megyei Kormányhivatalban

TMKH Népegészségügyi Főosztály

2018.02.08. 12:28

2018. február 6. napján a Tolna Megyei Kormányhivatal Adóigazgatási Szakmai Napot szervezett a közös önkormányzati hivatalok, polgármesteri hivatalok jegyzői és érintett szakmai ügyintézői részére.

A szakmai nap keretében Peresztegi Gergely közigazgatási főtanácsadó a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa adott tájékoztatást az önkormányzatok 2018. évi költségvetési tervezésének kereteiről.
Előadásában kitért az önkormányzatok gazdálkodási helyzetére, az önkormányzatok adósság és pénzügyi egyenlegére, majd bemutatta az önkormányzatok finanszírozási helyzetét a költségvetési törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetét. Részletesen szólt a helyi önkormányzatok köznevelési, szociális, kulturális feladataik prioritásairól, a szolidaritási hozzájárulásról és szót ejtett a pályázati lehetőségekről is.

 

 

A szakmai nap további, jelentősebb részében dr. Kovács Attila a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársa tartott előadást a helyi adók, a gépjárműadók és az eljárási jogszabályok 2018. évtől hatályba lépő változásairól.

 

 

Előadásában teljes részletességgel bemutatta a helyi adókról, valamint a gépjárműadóról szóló törvény változásait és a 2018. január 1. napján hatályba lépett adóigazgatási rendtartásról, az adózás rendjéről és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvények önkormányzati adóigazgatást érintő rendelkezéseit. Előadásának végén kitért az önkormányzati adóigazgatást érintő aktuális kérdésekre, bírói gyakorlatra. A felmerülő gyakorlati kérdésekre is választ adott.

 

 

A szakmai nap sikerét igazolja a mintegy kilencven fő résztvevő a negyven önkormányzati hivataltól.

Aktuálisszakmai napTolna Megyei Kormányhivataladóigazgatás