2023.01.29, Vasárnap

2017-től már a Kormányhivatal látja el a sugár-egészségügyi feladatokat

Tolna Megyei Kormányhivatal

2017.01.18. 10:42

2017. január 5-én hatályba lépett a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségügyi és biztonsági követelményekről szóló 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet módosítása.

Hirdetés

A rendelet 10/A §-a értelmében:

(1) Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy egészségügyi tevékenységre történő használata során a munkavállalót az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott határérték 75%-át meghaladó expozíció érheti, a munkáltató köteles bejelenteni a telephely szerinti sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:

a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye,

b) a tevékenység megnevezése,

c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői,

d) a számított vagy mért expozíció értéke, és

e) az expozícióval érintett munkavállalók száma.

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített kockázatértékelést a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a kockázatértékelést az 5–8. §-nak történő megfelelés esetén jóváhagyja.

(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint Tolna, Somogy, valamint Baranya megyében a sugár-egészségügyi feladatokat a Tolna Megyei Kormányhivatal látja el, így fenti kötelezettségeket a Tolna Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya felé kell teljesíteni. (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. - Pf.:4. telefon: 74/505-850)

AktuáliskormányhivatalTolna megyeNépegészségügyrendelet módosítássugár-egészségügyi feladatok