2024.07.14, Vasárnap

Kezdő lépés a fejlődés útján - munkaerő-piaci program

2016.07.02. 08:20

A Tolna Megyei Kormányhivatal a „Kezdő lépés a fejlődés útján” munkaerőpiaci program keretében pályázati felhívást jelentett meg, 52 Millió forintos keretösszeggel.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a „Kezdő lépés a fejlődés útján” munkaerőpiaci program keretében a Tolna megyében telephellyel, fiókteleppel rendelkező mikro- és kisvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására pályázati felhívást jelentett meg, 52 Millió forintos keretösszeggel. A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióik megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása.

A beruházás keretében a vállalkozások új gépek, eszközök, egyéb berendezések beszerzésre, amelynek megvalósításával legalább 1 fő, maximum 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott álláskereső számára létesíthetett új munkahelyet. A pályázat benyújtásának határideje 2016. május 6-a volt.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és működteti, illetve a támogatással felvett munkavállalókat legalább 2 éven keresztül folyamatosan foglalkoztatja, az éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva - hangsúlyozta Szűcsné dr. Füredi Szilvia főosztályvezető.


A támogatás formája vissza nem térítendő, és alaptámogatásként, a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső személy után 1,5 millió Ft/új munkahely igényelhető. Az alaptámogatáson kívül, amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban, illetve kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft. Így a pályázó új munkahelyenként maximum 1,8 millió Ft mértékű fajlagos támogatást igényelhet.

Határidőre 21 pályázat érkezett, a pályázatban rendelkezésre álló keretösszeget meghaladóan 82,5 M Ft támogatási összegre, 53 fő új munkahely létesítésére. Az erre tekintettel igényelt forrás-kiegészítést a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosította. Az így rendelkezésünkre álló, 64 millió forintos pénzügyi forrásból 17 pályázót támogattunk, akik közül 10 a szekszárdi járásban, 4 a bonyhádi járásban, 2 a tamási járásban és 1 a dombóvári járásban valósítja meg a beruházást. A támogatásban részesült 17 vállalkozás közül 10 termelő, 7 szolgáltató ágazathoz tartozik, amelyek közül három kedvezményezett kistérségben található.

A kormánymegbízott kiemelte, hogy a pályázók az üzleti tervükben kellően alátámasztották a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét, és meggyőzően bemutatták a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát.

A beruházás megvalósulását követően 41 fő regisztrált álláskereső elhelyezkedésére nyílik lehetőség a járási hivatalok kiközvetítésével, továbbá a támogatással egyúttal 132 fő munkahelymegtartását is segítjük, mivel a pályázók vállalták, hogy a meglévő létszámukat foglalkoztatják további két évig.

A beruházások keretében többek között brikettáló gép, illóolaj lepárló berendezés, targoncák, lassú jármű, fagylaltkészítő gép, fagyasztókamrák, varrógépek kerülnek beszerzésre.

(TMKH Foglalkoztatási Főosztály)

Galéria

Ajánljuk még