2024.05.28, Kedd

Európai uniós fejlesztések Salgótarjánban

2016.05.17. 08:07

Salgótarjánnak 2020-ig 9,2 milliárd forintos európai uniós támogatás áll rendelkezésére fejlesztésekre.

Salgótarjánnak 2020-ig 9,2 milliárd forintos európai uniós támogatás áll rendelkezésére fejlesztésekre. Az Európai Unió rendeletben határozta meg azt a 11 tematikus célkitűzést, amire ez az összeg fordítható, a Magyar Kormány pedig kijelölte a legfontosabb tervezési irányokat.

Mindezek ismeretében készítette el a városi önkormányzat Salgótarján Területi Integrált Programját, melyet még 2014-ben fejlesztési fórumok előztek meg városszerte. Ezeken a lakosság megismerhette a legfontosabb fejlesztési irányokat és lehetőségeket, és itt volt lehetőség összegyűjteni a gazdaságfejlesztés, közoktatás fejlesztés, városrehabilitáció, energetikai fejlesztések, egészségügyi és szociális alapellátások fejlesztése, szociális városrehabilitáció, közlekedésfejlesztés témakörben felmerült javaslatokat.

A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekben elkészített integrált területi program a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló pénzügyi forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. Salgótarján Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja elsősorban a gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatást, valamint az ehhez szükséges és ezen célkitűzéseket segítő társadalmi és infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazza.

A program keretében megfogalmazott óvodafejlesztési pályázatokat már benyújtotta a város önkormányzata. Ebbe a körbe tartozik a zagyvarónai, az acélgyári és a baglyasaljai óvodák felújítása, a Fáy András körúti óvoda nyílászáróinak cseréje és két bölcsődei szoba kialakítása a mackóvár óvodában. Ezekben az intézményekben a munkálatok hamarosan elkezdődnek.

Ugyancsak benyújtotta a város a Csokonai, valamint a Bányász és Aknász utak felújítására vonatkozó pályázatot, illetve „Szemléletformálási programok” kiírásban foglaltaknak megfelelően az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztésére vonatkozó pályázatot. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai.

Folyamatosak a következő hónapban benyújtásra váró pályázatok előkészületei. Ezek között szerepel a Beszterce-tér felújítása, a városi kerékpárút újabb szakaszának megépítése és turisztikai fejlesztések is.

Már nyilvánosságra kerültek az energetikai fejlesztésekre vonatkozó pályázatok. Ezek között a városi önkormányzat a zagyvarónai Bátki Közösségi Ház, a zagyvapálfalvai Gerelyes Művelődési Ház, a Mackóvár és a Gyermekkert óvodák, valamint a megyei könyvtár energetikai felújítására nyújt be pályázatot.

Mindezekre az uniós források rendelkezésre állnak. Az államon múlik, milyen ütemben fogadja be az Európai Unió feltételeinek megfelelő pályázatokat, és folyósítja azokhoz a pénzügyi forrásokat.

forrás: salgotarjan.hu

Galéria

GazdaságSalgótarjánEU fejlesztésvárosrehabilitáció

Ajánljuk még