2024.07.14, Vasárnap

Csaknem minden kínált földterület gazdára talált

2016.01.24. 07:07

Nógrád megyében 2015. november 17. és december 15. között, 11 napon, 22 árverésen összesen 260 földrészletet értékesítettek. Az eladásra felkínált földrészletek együttes területe 3230 hektár, kikiáltási áruk összesen 2,13 milliárd forint volt – tudtuk meg dr. Szabó Sándor kormánymegbízottól. A Nógrád Megyei Kormányhivatal vezetőjétől megtudtuk: a legnagyobb meghirdetett földrészlet 105 hektár volt (64 millió forint kikiáltási áron), de a földek túlnyomó része, közel 90 %-a 30 hektár alatti területű. A legmagasabb kikiáltási ára egy dél-nógrádi, 95 hektár területű földrészletnek volt, ez 77,5 millió forintért került meghirdetésre.

A 3 hektár alatti földrészletek értékesítését az Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, az NFA – egy pályázati-ajánlati rendszer keretében – közvetlenül végzi, a kormányhivatalok a 3 hektárt meghaladó földek értékesítésére kaptak megbízást. Az árverések Nógrádban kifejezetten eredményesen zajlottak: míg országosan a meghirdetett területek 60-65 %-a, addig a megyében a teljes terület 90 %-a gazdára talált.
A 260 földrészletből mindössze 32-re nem volt vételi ajánlat, három esetben pedig licitegyenlőség alakult ki, így az árverés vezetője nem tudott eredményt hirdetni.
Az árverések során összesen 2,1 milliárd forint bevétel folyt be, tehát a tényleges vételár összességében 10 %-kal haladta meg a kikiáltási árat.
Az értékesítésre kerülő földrészletek egynegyede (24 %-a) a kikiáltási ár felett, háromnegyede a kikiáltási áron kelt el. Emlékeztetőül: a kikiáltási árak meghatározásánál az NFA a piaci ár 10 %-kal növelt összegét vette figyelembe!
Volt olyan föld, amely a kikiáltási ár két és félszereséért kelt el (az 1,8 millió forinttal szemben 4,5 millióért), és volt 45 millió forintért meghirdetett terület, amelyért a vevő végül 75 millió forintot fizetett.
Az árveréseken összesen 130 földműves regisztrált és vett részt. A megyén kívüliek aránya (jellemzően a szomszédos Pest és Heves megyéből) nem haladta meg a 3-5 %-ot. Az árveréseken csak életvitelszerűen helyben lakó, regisztrált földművesek vehettek részt, akik lakóhelye, üzemközpontja nem lehet a megpályázott földterülettől 20 kilométernél távolabb. Nógrád megyében helyben lakó, de külföldi állampolgárságú gazdálkodó nem vett részt a licitálásokon.
Fontos leszögezni, hogy az árverési győztesek nem válnak automatikusan tulajdonossá. A szerződéseket 60 napra kifüggesztik, és ez alatt jelentkezhetnek be az elővásárlási jogosultak (tipikusan a szintén helyben lakó, de szomszédos földművesek), akik a licit során kialakult vételár átvállalásával a licitgyőztesek helyére léphetnek.
Szintén fontos garanciális elem, hogy a program keretében megvásárolt földek tekintetében az államot visszavásárlási jog illeti meg, ennek biztosítására a földrészletet 20 éves elidegenítési és terhelési tilalom terheli.
A földárverések második ütemére várhatóan 2016 első negyedévében kerül sor. Ennek során – változatlan áron és változatlan feltételekkel – az első ütemben nem értékesített földrészletek kerülnek kalapács alá. Ez Nógrádban mindössze 340 hektár, összesen 223 millió forint kikiáltási árral. Ezt egészítheti ki az NFA által kijelölt újabb, a korábbiaknál lényegesen kisebb csomag – tudtuk meg dr. Szabó Sándortól, Nógrád megye kormánymegbízottjától.

forrás: nmkh.hu/mti

 

Galéria

Gazdaságárverésföldrészletterület