2024.02.29, Csütörtök

2018. február 15. napjáig lehet jelentkezni az érettségi vizsgákra

TMKH Népegészségügyi Főosztály

2018.01.23. 18:30

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a tavaszi érettségi vizsgákra 2018. január 22. napjától 2018. február 15. napjáig lehet jelentkezni.

Hirdetés

Az érettségi vizsgára jelentkezés kétféle módon történhet:
1.) A május-júniusi vizsgaidőszakban valamennyi középiskola szervez érettségi vizsgát, ahol a vizsgázó jelentkezhet a tavaszi érettségi vizsgára
•    személyesen,
•    vagy meghatalmazott által.

2.) Érettségi vizsgára a 2018. május-júniusi vizsgaidőszakban február 15. napjáig a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban:
•    személyesen,
•    meghatalmazott által, vagy
•    postai úton jelentkezhet.

Amennyiben a Tolna Megyei Kormányhivatalba postai úton kívánja benyújtani a jelentkezését, a jelentkezési lap letölthető a www.oktatas.hu oldalról. A jelentkezési lapot kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt az alábbi címre kell megküldeni:

Tolna Megyei Kormányhivatal
(7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)

A vizsgadíj befizetéséhez a jelentkezők kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell. A vizsgadíj mértéke középszintű vizsga esetén 21 000 forint, emelt szintű vizsga esetén 35 000 forint vizsgatárgyanként. Fontos, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2018. május 4. és május 28. napjai között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2018. június 7. és június 14. napjai között, míg a középszintű szóbeli vizsgák 2018. június 18. és június 29. napjai között zajlanak.

További tájékoztatás kérése:
Tel.: 06-74/501-203
e-mail: [email protected]

AktuálisOktatási Hivataljelentkezésérettségi vizsga